Umění 2017/5-6

Umění 2017/5-6
Availability: in stock
including VAT
your price198,00 Kč
ps
Obsah

Články
Jan Dienstbier: Neidhart’s Pranks and Mural Paintings in Medieval Bohemia. Neidhartovy švanky a nástěnné malby v Čechách
Ondřej Váša: Figura Serpentinata Unleashed: Hogarth’s Line of Beauty and the Misreading of Lomazzo’s Treatise. Zdivočelá Figura Serpentinata. Hogarthova linie krásy a Lomazzo ztracený v překladu
Marie Rakušanová: Je kubismus, který je český, světový? Případ Kubišta. Is Cubism That Is Czech Also International? The Case of Kubišta

Zprávy
Ingrid Ciulisová: The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450. Obraz ze Spišského Štvrtku a umění kolem roku 1450
Štěpán Vácha: Joachim von Sandrarts Kreuzauffindung in Brünn im Lichte neuer Erkenntnisse. Sandrartův obraz Nalezení svatého Kříže ve světle nových zjištění
Marie Fiřtová: Freska Kosmy Damiána Asama v kostele na Bílé Hoře jako manifest bavorských mocenských aspirací. The Fresco by Cosmas Damian Asam in the Church at White Mountain as a Statement of Bavarian Power Aspirations
Ingeborg Schemper-Sparholz: Zwischen Wien und Böhmisch Krumau — Eine Miszelle zum Werk des Bildhauers Johann Anton Zinner. Mezi Vídní a Českým Krumlovem — poznámky k dílu sochaře Johanna Antona Zinnera
Martin Krummholz: Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda. The Building History and Landscape Design of Libverda Spa
Petr Wittlich: Preisleriana. Preisleriana: Preisler’s Three girls, 1906

Recenze
Tomáš Murár: Maria Männig, Hans Sedlmayrs Kunstgeschichte. Eine kritische Studie
Zsombor Jékely: Jiří Fajt, Der lange Schatten Kaiser Karls IV. Zur Rezeption der luxemburgischen Herrschaftrepäsentation in den nordöstlichen Territorien des Heiligen Römischen Reichs
Pavel Kalina: Maurizio Rizzi, Mascariniana. Studi e Ricerche sulla Vita e le Opere di Ottaviano Mascarino / Leonardo Paris — Maurizio Ricci — Augusto Roca De Amicis, Con più dif coltà: La scala ovale di Ottaviano Mascarino nel palazzo del Quirinale
Hana Rudová: Petra Trnková (ed.), Krajina–sídlo–obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye
Tomáš Klička: Veronika Hulíková — Taťána Petrasová (edd.), Smysl pro umění
Zdeno Kolesár: Iva Knobloch — Radim Vondráček (edd.), Design v českých zemích 1900–2000
Ondřej Hojda: Jan Dostalík, Organická modernita
Vladimír Czumalo: Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries
Obsah LXV. ročníku Umění/Art