Umění 2018/1-2

Umění 2018/1-2
Availability: in stock
including VAT
your price198,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Ivo Hlobil: Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern — ein autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion. Gravírované roušky madon a piet. Autochtonní motiv českého krásného slohu a jeho religiózní funkce
Tomáš Winter: Sova a papír na hřebíku. Zátiší Karla Purkyně jako skrytá alegorie? An Owl and a Paper on a Nail Still Life by Karel Purkyně as a Hidden Allegory?
Lucia Kvočáková: Anton Jaszusch. Umělec jako nástroj mocenských vztahů. Anton Jaszusch. The Artist as an Instrument of Power Relations

Zprávy
Eliška Fučíková: Zeichnungszyklus der Habsbuger Herrscher im Nationalarchiv in Prag — Werkstatt Jörg Breu ml., Hans Tirol und dessen Wirken in Böhmen. Cyklus kreseb habsburských panovníků v Národním archivu v Praze. Dílna Jorga Breue ml., Hans Tirol a jeho působení v Čechách
Filip Suchomel: Oriental Salon in Liběchov Chateau and the Sources for Its Painted Decoration. Orientální salon zámku v Liběchově a předlohy pro jeho malířskou výzdobu.
Monika Pemič: Die Pläne vom Narodni dom in Maribor im Archiv des Národní technické muzeum in Prag und die Probleme ihrer Datierung. Narodni dom Jana Vejrycha ve slovinském Mariboru. Studie založená na archivních dokumentech z Prahy a Mariboru

Návraty
Tomáš Murár: Tak pravil Arthur C. Danto. O možnostech vlivu filosofie Friedricha Nietzscheho v uvažování o konci (dějin) umění

Recenze
Eva Skopalová: Georges Didi-Huberman, Ninfa profunda
Marcin Szyma: Klára Mezihoráková, Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě
Aleš Mudra: Jan Chlíbec, Bernardinské slunce nad českými zeměmi
Jana Zapletalová: Radka Nokkala Miltová, Ve společenství bohů a hrdinů
Lada Hubatová-Vacková: Daniela Kramerová (ed.), Retromuseum Cheb: životní styl a design v ČSSR
Tomáš Pospiszyl: Kateřina Svatoňová, Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery

Anotace

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art