Umění 2018/3

Umění 2018/3
Availability: in stock
including VAT
your price108,90 Kč
ps
Obsah

Články
Michael Gubser: Riegl, Phenomenology, and the Ethics of Vision. Riegl, fenomenologie a etika vidění
Michaela Ramešová: Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda. Portal to Old Diet Hall. On the Origins and Character of All’antica Forms
Hubert Guzik: Architecture and Public Opinion Polls in Czechoslovakia shortly af er the Second World War. Architektura a průzkumy veřejného mínění v Československu krátce po druhé světové válce

Zprávy
Klára Benešovská: Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven. Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938–1952. The Case of Václav Mencl: Someone Has to Get Out of the Way Contribution to the Teaching of Art History between 1938–1952

Návraty

Rostislav Švácha: Sigfried Giedion a české ohlasy jeho díla. Sigfried Giedion and the Czech Response to His Work

Recenze
Jan Fiřt: Daniela Rywiková, Speculum Mortis
Kateřina Horníčková: Ondřej Jakubec, Kde jest, ó smrti, osten tvůj?
Jakub Bachtík: Petr Uličný (ed.), Architektura Albrechta z Valdštejna
Martina Bezoušková: Catherine Chevillot — Antoinette Le Normand-Romain (edd.), Rodin. Le livre ducentenaire
Miroslav Marcelli: Monika Mitášová (ed.), Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

Anotace

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries