Umění 2019/3

Umění 2019/3
ISBN: 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

ČLÁNKY
Achim Timmermann
Of Trees and Shrines in Sixteenth-Century Transalpine Europe
O stromech a posvátných místech v záalpské Evropě 16. století

Ingrid Halászová
‘Ars magica sive utilitas?’ Reflections on the Magical and Pragmatic Aspects of the Power of Portraits in Early Modern Times
‘Ars magica sive utilitas?’ Úvahy o magických a pragmatických aspektech moci portrétu v raném novověku

Barbara Hodásová
Narratives of Adversity or Microhistories of Success? The case of Jesuits in Banská Bystrica
Příběhy o protivenství nebo mikrohistorie úspěchu? Případ jezuitů v Banské Bystrici

ZPRÁVY
Jan Klípa
The Enthroned Madonna from Dijon. A Recently Discovered Painting from the Workshop of the Master of the Vyšší Brod Altarpiece
Trůnící madona z Dijonu. Nově nalezený obraz z dílny Mistra vyšebrodského oltáře

Anna-Victoria Bognár
Neuentdeckte Quellen zum Wirken Balthasar Neumanns in Ellwangen. Die Planungsabläufe für das ehemalige Stiftsrathaus und das ehemalige Priesterseminar auf dem Schönenberg
Plány Balthasara Neumanna pro kolegiátní radnici a kněžský seminář na Schönenbergu v Ellwangenu

RECENZE
Thomas DaCosta Kaufmann
Taťána Petrasová — Rostislav Švácha (edd.), Art in the Czech Lands 800–2000

Aleš Mudra
Katarína Vošková (ed.), Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici

Andrzej Kozieł
Zuzana Macurová — Lenka Stolárová — Vít Vlnas (edd.), Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české

Tomáš Winter
Bernard Vere, Sport and Modernism in the Visual Arts in Europe, ca. 1909–1939

Jindřich Toman
Markéta Svobodová, The Bauhaus and Czechoslovakia, 1919–1938: Students, Concepts, Contacts

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 297 mm, 116 str., ISSN 0049-5123