Umění 2019/4

Umění 2019/4
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah

Články
Blanka Kubíková: The Image of Princess and Queen Anne of Bohemia and Hungary in the Habsburg Dynasty Self-Presentation.  Obraz Anny Jagellonské, české a uherské královny, v habsburské dynastické sebeprezentaci
Maria Männig: The ‘Cathedral’ — a Pathos Formula of Modernism. „Katedrála“. Modernistická formule patosu
Dita Dvořáková: Architektura a státní bytová politika v letech třetí Československé republiky (1945–1948). Architecture and the State Housing Policy in the Years of the Third Czechoslovak Republic (1945–1948)

Zprávy
Peter Megyeši: The Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and a Thirsty Servant. Anjouovský polyptych italského trecenta,Klanění tří králů a žíznivý sluha
Anna Hamrlová: Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce. Superiores generales: The Telč Collection of Paintings of Jesuit Generals in the Context of Print Models, Conception and Function

Recenze
Eva Skopalová: Dan Karlholm — Keith Moxey (ed.), Time in the History of Art
Daniela Rywiková: Aleš Mudra (ed.), V oplatce jsi všecken tajně, Praha 2017
Dalibor Prix: Jakub Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420
Tomáš Valeš: Andrzej Kozieł (ed.), Malarstwo barokowe na Śląsku
Karel Thein: Hana Buddeus, Zobrazení bez reprodukce? Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries


Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 297 mm, 116 str., ISSN 0049-5123