Umění 2019/5

Umění 2019/5
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah

Články
Filip Srovnal: Der Triumphbogen für den kommenden Herrscher.Zur Ikonographie, Symbolik und Bedeutung der Skulpturendekoration der Nürnberger Frauenkirche. Vítězný oblouk pro přicházejícího Panovníka. K ikonografii, symbolice a významu sochařské výzdoby norimberského kostela Panny Marie
Ivo Purš: Grotesque stucco motifs in the Hvězda Summer Palace. Groteskové motivy štuků v letohrádku Hvězda
Taťána Petrasová: Pietro Nobile’s and Clemens Wenzel Lothar Me􏰀ernich’s Idea of the Summer Residence Königswart (1827–1840): a Modern Villa and an Experiment. Idea letní rezidence v pojetí Pietra Nobileho a Klementa Wenzela Lothara Metternicha. Moderní vila a experiment

Zprávy
Zdeňka Míchalová – Matěj Kruntorád: Madona velkomeziříčská mezi reformací a restaurováním. The Madonna from Velké Meziříčí between the Reformation and Restoration
Katarína Kolbiarz Chmelinová: Rodisko Jána Brokoffa a možnosti jeho vplyvu na neskoršie pôsobenie majstra. The Birthplace of Jan Brokoff and its Sculptural Milieu

Recenze
Vít Vlnas
Martin Mádl (ed.), Benediktini I. a II. Barokní nástěnná malba v českých zemích
Petr Šámal
Caroline Sternberg, Kunstakademie und kulturelle modernisierung
Petra Kolářová
Pavla Machalíková – Tomáš Winter, Cirkus pictus
Nicholas Sawicky
Marie Rakušanová: Kubišta – Filla: Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce
Marcel Fišer
Martina Pachmanová (ed.): Ex-pozice

Anotace
Z přírůstků uměleckohistorické literatury
Česká resumé / English Summaries

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 297 mm, 96 str., ISSN 0049-5123