Umění 2019/6

Umění 2019/6
ISBN: 9770049512307
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah:

Články

Lukáš Reitinger: Znojemský cyklus Přemyslovců a oficiální katalog českých knížat

Petr Uličný: The Summer Palace in the Royal Garden of Prague Castle and

the First Renaissance Recreational Building in Central Europe

Vilém Urban: Československý nábytek z polystyrenu a jeho vazby na futurologii bydlení

Zprávy

Andrzej Kozieł — Arkadiusz Wojtyła: Between Prague and Wrocław. A series of portraits of Wrocław masters of the Knights of the Cross with the Red Star

Archiv

Friedrich Polleross: Materialien zu tschechisch-österreichischen Kunsthistorikern im Archiv des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien

Polemika

Taťána Petrasová – Rostislav Švácha: The Method of Collective Art-Historical Syntheses

Recenze

Klara Kemp Welsch: Tomáš Pospiszyl, An Associative Art History

Irena Murray: Daniela Kramerová — Terezie Nekvindová, Automat na výstavu. Československý pavilon na EXPO 67

Hubert Guzik: Vendula Hnídková, Moskva 1937: architektura a propaganda v západní perspektivě

Dirk Jakob Jansen: Blanka Kubíková — Jaroslava Hausenblasová — Sylva Dobalová (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

Ondřej Hojda: Hubert Guzik (ed.), Bydlet spolu. Kolektivní domy v českých zemích a Evropě ve 20. století

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries


Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v.v.i., Praha 2019, rozměr 210 x 297 mm, 127 str., ISSN 0049-5123