Umění 2020/4

Umění 2020/4
ISBN: 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah

Články

Aleš Mudra
K branám ráje a Jeruzaléma. Významy reliéfu na portálu klášterního kostela v Plasích

Lenka Kerdová
Pražská architektonická scéna dvacátých a třicátých let z pozice architektů německého kulturního okruhu. Adolf Foehr, Fritz Lehmann, Rudolf Hildebrand

Markéta Svobodová
Nové podněty pro optofonetickou tvorbu. Kontakty architekta Františka Kalivody s Raoulem Hausmannem

Zprávy

Jana Zapletalová
Nově objevené kresby architekta Filiberta Luccheseho

Petra Willerthová — Karel Stibral
„Přistupmež blíže!“ K umělecké kritice Miroslava Tyrše

Pavla Mikešová
Obrazárna Památníku odboje v letohrádku Hvězda v letech 1921–1930. Pohled administrativní a sbírkotvorný

Polemika

Ivan Foletti – Katarína Kravčíková – Adrien Palladino – Sabina Rosenbergová
Tělo jako médium, dílo jako epicentrum, teorie jako nástroj

Recenze

Jan Klípa
Xavier Barral i Altet et al. (edd.), The Art of Medieval Hungary

Michaela Ottová
Ludmila Kvapilová, Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430 / Susan Marti – Richard Němec – Marius Winzeler (edd.), Pražská Pieta v Bernu

Martin Šanda
Michal Šroněk – Kateřina Horníčková – Jan Ivanega, Zbožnost, účelnost, reprezentace

Katarína Bajcurová
Tomáš Winter – Pavla Machalíková (edd.), Jdi na venkov!

Marie Rakušanová
Ladislav Kesner, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota

Johana Lomová
Agata Jakubowska – Magdalena Radomska (edd.), After Piotr Piotrowski

Anotace

Česká resumé / English summaries

Obsah LXVIII. ročníku Umění/Art / Contents of 68th Volume of Umění/Art