Umění 2021/1

Umění 2021/1
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Články

Jaroslav Zeman
„Mosty do minulosti.“ Specifika architektury českých Němců a její inspirační zdroje na příkladu severních Čech
‘Bridges to the Past’: The Specific Properties of Bohemian German Architecture and its Sources of Inspiration in the Case of Northern Bohemia

Bronislava Rokytová
Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty. Opomenutý
umělec Josef Justus alias známý antinacistický karikaturista Bert

Grosz’s Car on a Ship and Bert’s Hundred Crown Notes for Fines:
The Forgotten Artist Joseph Jusztusz, aka the Well-Known anti-Nazi Caricaturist Bert

Aleksandra Paradowska
‘Hitler’s Officials at Home’ in Germany-Occupied Poland
„Hitlerovi nacističtí funkcionáři doma“ v okupovaném Polsku


Zprávy

Daniela Rywiková
Hanging at the Crossroads: The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum
Na rozcestí. Ukřižování v pražské edici Mater verborum

Andrzej Kozieł
The painting by Johann Franz de Backer The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious in the Collegiate Church of the Holy Cross: On the First Temporary Painting Show in Wrocław
Obraz Johanna Franze de Backera Nalezení těla knížete Jindřicha II.
Pobožného v kolegiátním kostele sv. Kříže. O první malířské výstavě
ve Vratislavi


Archiv

Ondřej Vodička
Štěpán ze Staňkova a kauza pokladu kapituly Všech svatých na Pražském hradě za husitských válek
Štěpán of Staňkov and the Case of the Treasure of the Chapter of All Saints at Prague Castle during the Hussite Wars


Rozhovor

Eva Janáčová
Vladimir Levin in Conversation with Eva Janáčová


Recenze

Tereza Johanidesová
Krista Kodres — Kristina Jõekalda — Michaela Marek (eds), A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades

Jan Salava

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci. Výtvarná kultura v Telči a Slavonicích v době renesance

Sylva Dobalová — Petr Uličný
Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at The Imperial Court

Anežka Mikulcová
Václav Hájek, Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě

Katarína Beňová
Roman Prahl, Chitussi

Martin Hrdina
Ivo Habán (ed.), Nové realismy. Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945


Anotace

Česká resumé / English summaries

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 210 x 297 mm, 150 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123