Umění 2021/3

Umění 2021/3
ISBN: 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps
Obsah

Články
Ján Bakoš: The End of Style? Konec stylu?
Anežka Mikulcová: The Gravedigger by Josef Mánes: Personal Sorrow, Graveyard Reportages and Landscape of Mood in 19th Century Painting. Hrobník Josefa Mánesa. Osobní smutek, hřbitovní reportáže a náladová krajina v malířství 19. století
Ondřej Táborský: Krásky v mlžném oparu. Erotický akt v pozdně socialistické reklamě. Beauties in a Hazy Mist. The Erotic Nude in Late Socialist Advertising

Zprávy
Filip Srovnal: Das Eligiusfresko in der Nürnberger Moritzkapelle. Nástěnné malby s legendou o sv. Eligiovi v norimberské kapli sv. Mořice
Jana Zapletalová – Martin Krummholz: Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague. Nově odhalené nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho v hlavním schodišti pražského Clam-Gallasova paláce

Archiv
Simona Binko – Marie Fiřtová: „Aby ten náš mladý prumysl nezahynul!“ Josef Binko a jeho podpora Pražských uměleckých dílen za První světové války. So that our young industry will not perish!’ Josef Binko and his Support for the Prague Art Workshops during the First World War

Rozhovor
Marie Rakušanová: „Době její umění, umění jeho svobodu.“ Rozhovor s Petrem Wittlichem při příležitosti nového vydání knihy Ceská secese

Recenze
Tomáš Gaudek: Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže
Aleš Mudra: Pavel Kroupa, Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století
Kateřina Kubínová: Jiří Fajt, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reichs. Höfi sche und städtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV. 1346–1378
Šárka Leubnerová: Zuzana Štěpanovičová — Petr Tomášek, Fenomén / Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor
Jitka Šosová: Lenka Merglová Pánková — Jan Mergl, Jan Koula. Novorenesančník a vlastimil. Užité umění v tvorbě architekta 19. století
Alexander Jeništa: Jakub Hauser, Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze
Marie Klimešová: Pavlína Morganová — Terezie Nekvindová — Dagmar Svatošová, Výstava jako médium / České umění 1957–1999

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 210 x 297 mm, 130 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123