Umění 2022/1

Umění 2022/1
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Články
Achim Timmermann: ‘dem heylighen Cruse to Werle…’: The Architectural Presentation of Civic Relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 – ca. 1430 / „dem heylighen Cruse toWerle...“: Architektonická prezentace relikvií na vestfálské Hellweg mezi lety 1370–1430
Marcela Hanáčková: The First Steps of Socialist Realism in Czechoslovakia. A Long Visit of Soviet Architects in 1946/1947 and the Czechoslovak Response / Počátky socialistického realismu v Československu. Dlouhá návštěva sovětských architektů na přelomu let 1946–1947 a reakce jejich československých protějšků
Emma Hanzlíková: Předpoklady vystavování asijského umění v muzejním kontextu. Kuriozity, kořisti a artefakty z pohledu tradice umění východní Asie / Requirements for the Exhibiting of Asian Art within a Museum Context: Curiosities, Spoils and Artefacts from the Perspective of the East Asian Art Tradition

Zprávy
Kamil Boldan: Krumlovský Mistr dvou stylů. K počátku renesanční knižní vazby v Čechách / The Krumlov Master of Two Styles: On the Beginnings of Renaissance Bookbinding in Bohemia
Petra Skarupsky: The Battle of Grunwald in Prague: Reception of the 1959 Exhibition of Polish Painting in Czechoslovakia / Bitva u Grunwaldu v Praze: Recepce výstavy polského malířství v Československu v roce 1959

Polemika
Matthew Rampley: Architektura v regionech: metoda, hodnocení a topografický impuls

Recenze
Magdalena Lanuszka: Ivan Gerát, Iconology of Charity: Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe
Stanislava Fedrová: Ingrid Halászová, Před portrétom
Petr Šámal: Jakub Bachtík – Lukáš Duchek – Jakub Jareš (edd.), Chrám umění Rudolfinum
Julia Secklehner: Anna Pravdová – Annie Le Brun – Annabelle Görgen-Lammers, The Dreaming Rebel: Toyen 1902–1980. – Karla Huebner, Magnetic Woman. Toyen and the Surrealist Erotic
Jessica D. Brier: Hana Buddeus (ed.), Sudek a sochy
Zuzana Krišková: David Kulhánek, Oldřich Kulhánek. Malá anatomie zdrojů – Marcel Fišer, Jiří Načeradský. Podle fotografie – Tomáš Winter, Jaroslava Pešicová. Kočky, psi a Robert Rauschenberg

Anotace

Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2021, rozměr 210 x 297 mm, 140 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123