Umění 2022/2

Umění 2022/2
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Články

Werner Telesko: Renate Wagner-Rieger und der Historismus des 19. Jahrhunderts – „rein künstlerisch“ betrachtet / Renate Wagnerová-Riegerová a historismus 19. století – posuzován „čistě umělecky“
Jindřich Vybíral: Die Stilgeschichte in der Auffassung von Renate Wagner-Rieger / Dějiny stylu v pojetí Renate Wagner-Riegerové
Anna Jozefacka – Luise Mahler: Reading Picasso in Munich and Prague in 1922 / Interpretace Picassa v Mnichově a Praze v roce 1922

Zprávy

Tomáš Valeš: The Drawing Work of Johann Christoph Handke (1694–1774): New Observations, New Attributions / Kreslířské dílo Jana Kryštofa Handkeho (1694–1774). Nové postřehy a nová připsání
Katarína Mašterová: Svatý Vít, chrám národa. Nevydaná publikace Josefa Sudka / Saint Vitus, Cathedral of the Nation. An Unpublished Book by Josef Sudek

Recenze

Milena Bartlová: Katarzyna Murawska-Muthesius, Imaging and Mapping Eastern Europe: Sarmatia Europea to Post-Communist Bloc
Michal Šroněk – Kateřina Horníčková: Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy / Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy
Klára Benešovská: Filip Srovnal, Kaple Matky Boží. Norimberská fundace císaře Karla IV.
Lucie Česká: Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Epocha Salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914
Christopher Long: Jindřich Vybíral (ed.), Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika v 19. století / The Strength and Future of the Nation is National identity: Architecture and Czech Politics in the 19th Century / Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 / A Spirit at Work: Architecture and Czech Politics 1918–1945
Veronika Rollová: Alexandra Kusá, Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956

Anotace

Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 118 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123