Umění 2022/3

Umění 2022/3
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Úvod editorek
Barbora Kundračíková – Fedora Parkmann
Photo: Science: Art History. Mutual Interactions in the Era of the New Universalism
Foto. Věda. Dějiny umění. Vzájemné interakce v době nového univerzalismu

Články

Martin Jürgens
‘A Crowd of Mercurial Globules’: Microscopic Examination as a Precursor to Etching Daguerreotypes in 1839 and 1840
„Shluk rtuťových kapek“. Mikroskopické pozorování jako předstupeň leptání daguerrotypií v letech 1839 a 1840

Kelley Wilder
Photographs, Science and the Expanded Notebook
Fotografie, věda a rozšířený zápisník

Anaïs Mauuarin
Photographers in the Museum: French Anthropology and the Aesthetic of Images (1930–1950)
Fotografové v muzeu: Francouzská antropologie a estetika fotografických snímků (1930–1950)

Zprávy

Magdalena Vukovic – Andrea Fischer
The Camera as a Tool in Geography: Parallels between Friedrich Simony’s Pictures of the Dachstein and the Use of Photographic Images in Geography Today
Fotoaparát jako nástroj geografie: Paralely mezi snímky Dachsteinu Friedricha Simonyho a využitím fotografie v současné geografii


Nadiia Bernard Kovalchuk
Scientific Imagery Re-Coded: The Appropriation of Scientific Photography Aesthetics in The Late Soviet Non-Official ‘Creative’ Photography, Oleg Maliovany’s Case
Překódování vědeckého zobrazení. Apropriace estetiky vědecké fotografie v neoficiální „tvůrčí“ fotografii pozdní sovětské éry – případ Olega Maliovanyho

Recenze

Alena Pomajzlová
Eva Bendová — Ondřej Váša, Od balonu ke kosmickému vědomí. Aviatické eseje o české letecké duši


Susanna Pasquali
Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile
(1776–1854). Neoclassicism between Technique and Beauty

Lenka Bydžovská
Petr Wittlich, Rodin

Vendula Hnídková
Jasna Galjer, The Foreign Designer. Antoinette Krasnik and the Wiener Moderne

Karolína Fabelová
Catherine Krahmer, Julius Meier-Graefe. Ein Leben für die Kunst


Marie Foltýnová
Zuzana Křenková — Vladislava Říhová — Michaela Čadilová
(edd.), Sochy a města — Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989

Anotace / Annotacions
Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 136 s., bar., česky / English, ISSN 0049-5123