Umění 2022/4

Umění 2022/4
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Články

Milena Bartlová – Jitka Šosová: Autenticita: kritický pojem konstrukce nového kánonu českých dějin moderního umění / Authenticity: A Critical Concept of the Construction of the New Canon of the Czech History of Modern Art
Grégoire Extermann — Jana Zapletalová: The Hvězda Summer Palace in Prague, the Villa Trivulzio in Rome, and Giovanni Maria Stella / Letohrádek Hvězda v Praze, vila Trivulzio v Římě a Giovanni Maria Stella
Marianna Placáková: Emancipation Despite Circumstances: The Prague Spring, (Dis)engagement on the Art Scene and the Emergence of Feminist Consciousness among Women Artists / Emancipace navzdory okolnostem. Pražské jaro, (ne)angažovanost na výtvarné scéně a vznik feministického vědomí výtvarných umělkyň

Zprávy

Stefan Bartilla: Prague – The City of Drawers / Praha – město zásuvek

Archiv

Alena Kavčáková: Původní plán malíře Georgese Karse a F. V. Mokrého na uspořádání pražské výstavy École de Paris (1931) / The Original Plan by the Painter Georges Kars and F. V. Mokrý to Organise a Prague Exhibition of the École de Paris (1931)

Recenze

Tereza Johanidesová: Milena Bartlová, Dějiny českých dějin umění 1945–1969. Dějiny umění slouží vědě o člověku
Helena Čapková: Ondřej Hojda, Ósaka 1970: architektura, environment a média Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury
Jakub Stejskal: Karel Císař, Signatury všech věcí. Poznámky k teorii moderního a současného umění
Jindřich Vybíral: Tomáš Korbel, Čeští architekti a stavitelé v 19. století. Profesní a společenský vzestup

Anotace

Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2022, rozměr 210 x 297 mm, 116 s., bar., česky / english, ISSN 0049-5123