Umění 2023/1

Umění 2023/1
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Články

Achim Timmermann
‘In ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius...’: Westphalian Relic Tabernacles on the Eve of the Protestant Reformation /
„in ere des hilgen bischops unde hovetheren sunte Liborius.“ Vestfálské relikviáře v předvečer protestantské reformace

Václav Zeman
Reflexe architektonické tvorby Otto Bartninga v německojazyčném prostředí evangelické církve v Předlitavsku / Reflections on the Architectural Work of Otto Bartning in the German-Speaking Environment of the Evangelical Church in Cisleithania

Tomáš Pospiszyl
Odkud kráčí Noční chodci. K interpretaci malířského cyklu Františka Hudečka / Wherefrom Stride the Night Walkers: Interpreting the Painting Cycle by František Hudeček

Zprávy
Anna Habánová: Eugen von Kahlers Prager Ausstellung im Licht zeitgenössischer Quellen / Pražská výstava Eugena von Kahlera ve světle dobových pramenů

Rozhovor
Architecture Is a Complex Symptom of Society: Jean-Louis Cohen in Conversation with Martina Hrabová and Irena Lehkoživová

Recenze
Petr Wittlich: Pavlína Morganová – Martin Škabrada (edd.), Umění a emancipace. Výbor z textů Piotra Piotrowského – Piotr Piotrowski, Významy modernismu
Michaela Ottová: Julien Chapuis – Svea Janzen – Stephan Kemperdick et al. (edd.), Spätgotig. Aufbruch in die Neuzeit
Tomáš Kolich: Pavla Machalíková (ed.), Let s voskovými křídly. Josef Mánes (1820–1871)
Lukáš Veverka: Ivo Šulc — Jan Uhlík — Kristina Uhlíková (edd.), František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan
Jaroslav Zeman: Helena Čapková, Bedřich Feuerstein — architekt: Praha — Paříž — Tokio
Lada Hubatová-Vacková: Christopher Long, Jock Peters. Architecture and Design. The Varieties of Modernism

Anotace

Česká resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 102 s., bar., česky / english, ISSN 0049-5123