Umění 2023/2

Umění 2023/2
ISBN: ISSN 0049-5123
Availability: in stock
including VAT
your price150,00 Kč
ps
Obsah:

Články / Articles

Jindřich Vybíral, Sigfried Giedion's  Early Years and the Jewish Unconscious / Raná léta Sigfrieda Giediona a židovské nevědomí

Věra Vostřelová, Modernism in Regional Architecture of Bohemian Germans Between 1900 and 1918 / Modernismus v regionální architektuře českých Němců v letech 1900-1918

David Bláha, Mezi dokumentem a uměním. Vztah volné tvorby fotografa Miroslava Háka a jeho dokumentační práce pro Útdu ČSAV / Between Document and Art: The Relationship Between Fine-Art Photography of Miroslav Hák ad His Dokumentation Work for ÚTDU ČSAV

Petr Jindra, Vladivos Kotyza: epifanie okamžiku světa / Vladivos Katyza: Epiphany of a Moment in the World

Zprávy / Reports

Lucie Večerníková, Stálá expozice Obrazárny Společnosti vlastivědných přátel umění za inspektora Gustava Kratzmanna / The Picture Gallery of the Society of Patriotic Friends of Fine Arts and Its Permanent Exhibition under the Inspector Gustav Kratzmann

Recenze / Reviews

Jan Royt, Marjan  Debanae, Alabaster Sculpture in Europe (1300-1650)

József Sisa, Hana Tomagová,  Bauaufnahmelehre im 19. Jahrhundert. Studienreisen von architekten des Ateliers Friedrich von Schmidt / Viktor Luntz durch Bohmen, Mahren und Oberungarn in der Jahren 1862-1896. Herausgegeben vom Bundesdenkmalamt

Matthew Rampley, Lidia Gluchwska and Vojtěch Lahoda (eds), Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism: the Impact of the First World War

Julia Secklehner, Alexandra Chiriac, Performing Modernism. A Jewish Avant-Garde in Bucharest

Christopher Long, Veronika Rollová and Karolina Jirkalová (eds), Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1945-1989 / The Future is Hidden in the Present. Architecture and Czech Politics 1945-1989

Anotace / Annotations

České resumé / English summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2023, rozměr 210 x 297 mm, 105 s., bar., česky / english, ISSN 0049-5123