Umění a politika

Umění a politika
ISBN: 978-80-7485-023-3
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Ondřej Jakubec, Radka Miltová

Umění a politika

Sborník 4. sjezdu historiků umění


Publikace je čtvrtým svazkem již ucelené řady, která pramení z pravidelných sjezdů českých historiků umění, z nichž ten poslední se konal v září 2012 v Brně. Po deseti letech od 1. sjezdu českých historiků umění se tak znovu nabízí možnost sledovat aktuální názory a tendence v oboru dějin umění, které se tentokrát věnovaly široce formulovanému problému vztahu umění, moci a nejrůznějších „politik“. Třiatřicet domácích historiků umění v knize představuje své příspěvky v rámci pestrých tematických bloků: „Umění, moc a politika“, „Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru“, „Umění a politika v mimoevropské oblasti“, „Umění a národní / státní reprezentace“ a nakonec i tematický blok „Umění vystavovat – kurátor jako interpret a tvůrce“.

Obsah:

Michaela Ottová: Úvodní slovo: Umění a politika "až" v druhém plánu?

I. Umění, moc a politika

Jiří Kroupa: Umění, moc a politika
Ondřej Jakubec: Patriarchální a vladařská autorita ve výzdobě rožmberské Kratochvíle: směrem k genderovému výkladu renesanční vily
Mariana Dufková: Přivlastněný umělec, Pozdní výtvarné dílo Josefa Čapka a jeho poválečná reflexe
Marek Krejčí: Za nové umění! Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci
Petr Vaňous, Iva Mladičová: Jan Kotík. Ano i ne aneb Důležitost metody

II. Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru

Jan Klípa, Aleš Mudra: Úvodní slovo. Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru
Daniela Rywiková: "Oculos tuos ad nos converte." Paraliturgie a vizuální komunikace jako prostředek spásy?
Lucie Kodišová: K liturgické funkci sardonyxové číše ze svatovítského pokladu ve 14. století
Klára Mezihoráková: Specifické funkční úpravy středověkých kostelů jeptišek na příkladu dvou našich dochovaných chrámů dominikánek
Filip Srovnal: "Aj, posílám anděla svého" Obětování Páně v chrámu a "espace ecclésial"
Tomáš Malý, Pavel Suchánek: Karel Škréta, barokní očistec a role obrazu v náboženské praxi
Alena Řičánková: Stodola i chrám. Německé kostely v severních čechách

III. Umění a politika v mimoevropské oblasti

Filip Suchomel: Úvodní slovo
Helena Gaudeková: Cukioka Jošitoši - odraz poreformní doby Meidži v umění dřevořezu
Darina Zavadilová: Design jako politický nástroj. Kubánský design po roce 1959 a jeho ohlasy v socialistickém Československu
Johana Lomová: Orientální filozofie v poválečnám umění Západu
Přisvojení si exotického jako nástroj depolitizace umění?
Monika Brenišinová: Rele křesťanských eschatologických představ a jejich reprezentace v klášterní architektuře Nového Španělska 16. století v kontextu dobývání a kolonizace Ameriky

IV. Umění a národní / státní reprezentace

Jindřich Vybíral: Úvodní slovo. Umění jako prostředek národní a statní reprezentace
Vendula Hnídková: Národ a jeho styl
Marta Filipová: Výstava jako symbol národa a státu. Výstava soudobé kultury v Československu, 1928
Maritna Pachmanová: Ženská umělecká emancipace, a(nebo) statní propaganda? Mezinárodní výstavy českých umělkyň v předválečném Československu 1930-1939)
Marie Klimešová: Neoficiálně oficiální reprezentace. Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966
Kaliopi Chamonikola: Rozmazané hranice. (Mezi uměním, reklamou a politickým aktivismem)

V. Umění vystavovat. Kurátor jako interpret a tvůrce

Milena Bartlová: Úvodní slovo. Umění vystavovat
Zuzana Štefková: Příliš blízký východ. Role kurátora v kontextu blízkovýchodního konfliktu
Helena Musilová: Jiří Valoch. Pozice kurátora v období tzv. normalizace
Karel Císař: Za dějiny výstav: Retrospektiva, archiv a migrace forem
Martin Vaňek: Středověké umění a způsoby jeho prozentace v muzeu umění/galerii
Olga Kotková: Pro koho dělají muzea své stálé expozice?
Vlasta Čiháková Noshiro: Tvůrčí možnosti kurátora výstav

Seznam ilustrací
Summaries
Autoři a autorky

Barrister & Principal, Brno 2013, 170 x 240 mm, 384 str., ISBN 978-80-7485-023-3