Umění a tradice

Umění a tradice
ISBN: 978–80–86890–97-5
Availability: in stock
including VAT
your price160,00 Kč
ps
Pavla Machalíková, Tomáš Winter

Umění a tradice


Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a prověřeného souboru pravidel. Kniha ilustruje pomocí konkrétních příkladů z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu, literatury a dramatu, jakým způsobem se vztah k tradici, zahrnující její přijímání i odmítání, proměňoval v moderní době

Obsah:

Umění a tradice, umění versus tradice?
Tradice jako fakt a tradice jako pojem. K základní kategorii dějin umění
Výtvarné umění, kanonická tradice a subverzivní nízké styly. K "jinakosti" a počátkům zájmu o lidovou kulturu a lidové výtvrané umění v 19. století v Čechách
Dílo Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna. Příklad amatérské výtvarné produkce středních měšťanských vrstev třicátých a čtyřicátých let 19. století
Jak mluví knižní vazby? Nakladatelská vazba konce 19. století
Výtvarné ztvárnění motivů Bezručových Slezských písní
Novoklasicismus v české divadelní kultuře před první světovou válkou
Lidové umění jako nositel nové tradice. Případ skupiny výtvarných umělců
Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce
Obrad Díkůvzdání československého lidu generalissimu J. V. Stalinovi
(Ne)přijatelnost tradic. Sídliště Vítězného února v Kladně
Rafel Mai Amech Izabi Almi! Dante, Božská komedie, I. Peklo, Zpěv ticátý prvý. Experimentálí filmy Jiřího Golda
Autobiografie a reflexe žánrových vzorů

Summary
Jmenný rejstřík

Artefactum, Praha 2017, 159 str., 240 x 165 mm, ISBN 978–80–86890–97-5