Umění gotiky na Chebsku

Umění gotiky na Chebsku
ISBN: 978-80-85016-92-5
Availability: in stock
including VAT
your price295,00 Kč
ps
PhDr. Jiří Vykoukal (red.)

Umění gotiky na Chebsku

Kniha je první českou publikací věnující se gotické architektuře, nástěnné a knižní malbě a uměleckému řemeslu na území bývalého historického Chebska. Ve speciální studii, zabývající se problematikou gotického sochařství na tomto území, je pak uveden podrobný katalog dochovaného památkového materiálu z této oblasti s rozsáhlým obrazovým doprovodem. Sbírka chebské galerie zahrnuje díla vzniklá v období vrcholného a pozdního středověku (1300 – 1550) a mezi více jak čtyřmi desítkami gotických artefaktů nalezneme i takové unikáty, jako je například nová akvizice mystické Piety od dominikánů v Chebu (po polovině 14. stol.) nebo sochy Trůnící Madony, sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele, které vznikly ve dvorském okruhu císaře Karla IV. (3. čtvrtina 14. století), z nichž první jmenovaná byla zapůjčena na jeden z velmi významných kulturních počinů v roce 2006 – na výstavu „Karel IV. císař z Boží milosti“ ( Pražský hrad únor – květen 2006).
 
Obsah:

Úvod

Jiří Vykoukal: Z historie sbírky gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu

Karel Halla: Město Cheb ve středověku

Petr Macek, Michal Patrný: Gotická architektura na Chebsku

Jan Royt: Středověké a nástěnné malířství na Chebsku

Viktor Kubík: Středověké iluminované rukopisy z Chebska

Jan Royt: Středověké umělecké řemeslo v Chebu

Michaela Ottová, Karel Halla, Aleš Mudra: Způsoby organizace a proměny sochařského řemesla v Chebu

Michaela Ottová, Aleš Mudra: Katalog gotického sochařství na území hisotrického Chebska

Galerie výtvarného umění v Chebu za podpory Ministerstva kultury ČR, Cheb 2010, 287 str., rozměr 170 x 248 mm, ISBN 978-80-85016-92-5