Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková
ISBN: 978-80-86105-79-6
Availability: in stock
including VAT
your price149,00 Kč
ps
Radovan Lovčí

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková

Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie


Stejnojmenná přednáška historika Radovana Lovčího byla uskutečněna v roce 2013 v muzeu v Lánech u Prahy. Pojednávala o vztahu Charlotty a Tomáše G. Masarykových k unitářství a o jejich přímém i nepřímém vlivu na kontakty budoucího zakladatele československé Unitarie dr. N. F. Čapka s americkými unitáři i na následný zrod již řečené náboženské společnosti na půdě ČSR. Zmiňovala mimo jiné některé méně známé skutečnosti a uváděla na pravou míru i dílčí unitářské „mýty“. Obsah přednášky byl poprvé vydán v podobě odborné studie ve sborníku Muzea TGM v Rakovníce a díky avizovanému zájmu čtenářů vychází nyní též v samostatné knižní podobě, s drobnými textovými úpravami a obohacen o obrazovou výbavu. K vydání symbolicky dochází v kalendářním roce 2019, v němž si připomínáme sté výročí od doby, kdy české ženy směly poprvé využít aktivního i pasivního všeobecného volebního práva. Zmíněný krok po řadu dekád propagoval a pomohl jej nakonec uvést v reálný život na půdě ČSR také a právě Tomáš Garrigue Masaryk, podporován a povzbuzován v daném úsilí svou americkou choti Charlottou.

Obsah:

Úvod
Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková: Vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie
Část I.
Část II.
Část III.
Obrazový doprovod
Resumé

Obec unitářů v Plzni, Plzeň 2019, 72 str., 135 × 185 mm, ISBN 978-80-86105-79-6