Urbánní situace

Urbánní situace
ISBN: 978-80-2463-442-5
Availability: in stock
including VAT
your price340,00 Kč
ps
Olivier Mongrin

Urbánní situace


Město v čase globalizace


Francouzský filosof a esejista Olivier Mongin nabízí strukturované pojednání toho, co dnes, v době globalizace, znamená město nebo urbánní prostor. Nejde ovšem o mezioborovou tematickou encyklopedii, ale spíše o rámec konfrontace různých oborů, jimž je téma různým způsobem vlastní – literatury, historie, architektury, sociálních věd – rámec mající umožnit, aby se město opět mohlo stát obecným pojmem: polis, předmětem politiky v nejzásadnějším smyslu, tedy toho, co je občanům společné, a nebylo pouze termínem či slovem, nabývajícím vzájemně nesouvisejících významů v různých polích odborné způsobilosti. „Urbánní situace“ neoznačuje jen vztah mezi principy a skutečnostmi urbánního prostoru, ale současně také urbánní zkušenost, spočívající v jeho užívání. Přeložila Edita Wolf

Obsah:

Úvod
Mezi dvěma světy, mezi dvěma urbánními situacemi

PRVNÍ ČÁST. URBÁNNÍ SITUACE I
MĚSTO, "PROSTŘEDÍ POD NAPĚTÍM"
Úvod

I. Ideální typ města neboli podmínky urbánní zkušenosti
Města spisovatelů a urbanistů
Město, divadlo vita activa

II. Tělesná zkušenost neboli "tvarování" města
Mnohočetná těla (Claudel)
Antagonismy Paříže a Londýna
New York neboli umění intervalu
Město, prostředí pod napětím (Nantes Juliena Gracqa)
Urbánní paradox: konečný prostor, který umožňuje nekonečné trajektorie
Duševní prostor, cosa mentale
Město jako osvobození
Narativní tkáně
Prostor, který obsahuje čas
Město palimpsest (Tokio Clauda Lévi-Strausse)

III. Veřejná zkušenost neboli "inscenované" město
Vystavit se na veřejnosti
Kolemjdoucí, žena a cizinec
Splín flanéra: mezi samotou a množstvím (Baudelaire a Edgar Poe)
Jaká exteriorizace?
Pasáže, císařství, Haussmann: pomíjivá féerie
Město schopné solidarity (Jules Romains)
Člověk na vážkách v Chicagu: exteriorita, jíž chybí interiorita (Theodor Dreiser a Saul Bellow)
Cirkulace jako hodnota

IV. Politická zkušenost neboli res publica
Polis, divadlo slova a slavného činu
Vzestup evropského města a komunální emancipace
Renesanční občanská republika: požadavek rovnosti a kultura střetu
Dvojí polarizace: stát a síť
Uvést do vztahu vnitřek a vnějšek, neboli město-útočiště

V. Urbanismus, cirkulace a převaha toků
Dynamika privatizace a separace
Genealogie urbanismu (Françoise Choayová)
Alberti, Haussmann, Cerdà
Urbanismus a utopie: od Thomase Moorea k CIAM
Architekt a svobodné stroje neboli umělecká iluze
Cirkulace a zóny
Trhliny v tkáni města a převracení vztahu
soukromé-veřejné
Od pasáže k ulici "ve smyčce"
Místa a toky: převrácení vztahu

DRUHÁ ČÁST. URBÁNNÍ SITUACE II
PO MĚSTĚ NEBOLI PROMĚNY URBÁNNOSTI
Úvod

I. Rekonfigurace teritorií
Dvojznačnost urbánnosti
Třetí globalizace
Rozvoj s mnoha tvářemi
Úhory průmyslové společnosti
Dvojí neomezenost

II. Zobecněná urbánnost bez hranic. Variace na chaos
Paradox zobecněné urbánnosti
Neomezený prostor, který umožňuje omezené a rozdělené praxe
Generické město a obrana chaosu (Rem Koolhaas)
Věk obřích měst
Nárůst počtu megaměst
Evropa na okraji
Chaotická a beztvará města
Zobecněná lhostejnost (Karáčí a Kalkata)
Sebezničení a výměty (Los Angeles a slum)
Urbicida: vnější a vnitřní tlaky

III. Světové souostroví megalopolí a tříštění metropolí
Globalita a její města
Ekonomika souostroví
Globální město
Urban sprawl a avataři metropole
Metropolitní vývoj ve Spojených státech a jinde
IV. Urbánní konvergence a divergence. Změna měřítka a změna rychlosti
Teritoriální nerovnost
Požadavek na bezpečnost, požadavek státního zásahu?
Od exkluze k třírychlostnímu městu
Buenos Aires a Káhira, konvergence měst?
Káhira, metropole bez střední třídy?
Buenos Aires, opuštěné střední třídy

TŘETÍ ČÁST. URBÁNNÍ SITUACE III
DEMOKRATICKÝ IMPERATIV
Úvod

I. Návrat míst
Od globálního k lokálnímu
Místa, ne-místa a virtuální obec

II. Za urbánní kulturu hranic
Hledání urbánní zkušenosti
"Být na místě" neboli schopnost rezistence těla
Kulturní dědictví a nová urbánní kultura
Architektonická vybočení a projektový urbanismus
Urbánní rytmika aneb jak naložit s hmotou (Christian de Portzamparc a Henri Gaudin)
Urbanista, architekt a veřejný život
Politické požadavky
Znovunastolit město, znovuvytvořit hranice
Spojené státy: vytváření nových obcí a metropolitics
Požadavky konurbace
Znovuzaložení megapole
Stálost evropských měst

III. Znovuvytvořit politické komunity Od třídního boje k boji míst
Poučení ze srovnání Francie a Ameriky
Požadavek na přístupnost a mobilitu
Urbánní utopie jako kolektivní projekt (Alberto Magnaghi)
"Periferní" pohyby. Renovatio urbis Bernarda Secchiho

Závěr
Ve středu města a mezi dvěma světy

Poděkování
Výběrová bibliografie
Doslov k českému vydání (Jakub Wolf)
Rejstřík jmenný
Rejstřík citovaných měst a čtvrtí

Karolinum, Praha 2017, 296 str., ISBN 978-80-2463-442-5