Úřední jednolistové tisky jagellonského věku

Úřední jednolistové tisky jagellonského věku
ISBN: 978-80-7050-675-2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena427,00 Kč
ks
Kamil Boldan

Úřední jednolistové tisky jagellonského věku

Digitální doba postupně pohřbívá papírové tiskopisy a formuláře. Kniha Kamila Boldana sleduje právě na příkladu tisků o rozsahu jediného listu počátky využívání knihtisku v úřední praxi. Zabývá se nejstaršími jednolisty vydanými před rokem 1526, které nejednou známe jen z unikátních výtisků roztroušených po různých světových knihovnách. Přibližuje funkci každého jednolistového tisku a znovuoživuje historickou situaci, ve které vznikl. Vedle čtrnácti domácích tisků bylo do knihy zařazeno devět málo známých bohemikálních jednolistů vytištěných v zahraničí. Nejstarší pochází ještě ze samého sklonku poděbradské doby. Jedná se o formulář odpustkové listiny z roku 1470, jejímž vydavatelem byl pozdější slavný inkvizitor a autor Kladiva na čarodějnice Heinrich Institoris. Souvisí s křížovou výpravou vedenou od roku 1467 proti papežem sesazenému „kacířskému“ králi Jiřímu z Poděbrad. Jednolistové tisky byly výrazným prvkem modernity vnášeným do jagellonské doby, byť do úřední a komunikační praxe vstupovaly zatím jen příležitostně. Nejpočetněji byly mezi nimi zastoupené formuláře církevních dokumentů. V knize jsou představeny i nově objevené jednolisty objednané královskou kanceláří či zástupci stavovské obce. Jejich zadavatelé již nesledovali jen zefektivnění kancelářského provozu, ale zkoumali, jak mohou tištěné multiplikáty využívat v politické komunikaci. Kniha je určena zájemcům o dějiny typografie.

Obsah

Jednolistové tisky a proměna komunikace v pozdním středověku
  • Štrasburk, Tiskař Institorisova formuláře
  • Lipsko, Konrad Kachelofen
  • Brno, Konrad Stahel a Matthias Preinlein
  • Olomouc, Konrad Baumgartner
  • Plzeň, Mikuláš Bakalář
  • Lipsko, Melchior Lotter
  • Praha, Tiskař Pražské bible a Pavel Severin
  • Praha, Mikuláš Konáč
Seznam literatury
Resumé

Národní knihovna ČR, rozměr 210 x 297 mm, 176 s., bar., česky, ISBN 978-80-7050-675-2