V komnatách paláců v ulicích měst

V komnatách paláců v ulicích měst
Availability: in stock
including VAT
your price294,00 Kč
ps
V komnatách paláců v ulicích měst
Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám


Kateřina Jíšová

Obsah:

Jiří Pešek: Václav Ledvinka šedesátiletý, aneb život a dílo renesanční osobnosti

1. Praha královská, šlechtiská a měšťanská

Josef Žemlička: Praha mezi Řeznem a Merseburkem. K politické geografii střední Evropy a jejímu odrazu ve Zlaté bule sicilské
Marie Bláhová: Praha jako rezidenční město za posledních Přemyslovců
Lenka Bobková: Civitas Pragensis, sedes et caput regni nostri Bohemie krále Jana Lucemburského
Ivan Hlaváček: Privilegium císaře Ludvíka IV. Bavora pro Staré Město pražské z 10. června roku 1330
František Šmahel: Praha minulosti a současnosti očima Pavla Žídka
Michal Svatoš: Učitelé pražských partikulárních škol v manuálu Mistra Curia
Jaroslav Douša: Plzeňský dům v Praze
Jaroslav Pánek: Praha a středoevropské metropole v Kosmografii české Zikmunda z Puchova
Vít Vlnas: Neznámé "turecké noviny" z Prahy
František Holec: Život v Podskalí
Jiří Hloch, Milada Hlochová: Ukrajinské reálné gymnázium v Modřanech a jiné ukrajinské emigrantské aktivity

II. Města a jejich obyvatelé

Hana Pátková: Horažďovická městská kniha a syn pražského ševce
Vladimír Bystrický: Zapomenutý kostelík sv. Mikuláše ve Stříbře
Hana Jordánková, Ludmila Sulitková: "Otevřená společnost" jednoho královského města na prahu novověku (na příkladu Brna)
Petr Svobodný: Česká lékařská fakulta a městské zdravotní a sociální ústavy za protektorátu (1939-1945)
Drahomír Jančík: "Diplomat z hotelu Alcron". Společenské sítě a interakce českých hospodářekých elit na příkladu Jana Jiřího Rückla

III. Šlechtická a měšťanská společnost v raném novověku

Václav Bůžek: Cizinci ve vlastním království. Pobyt Ludvíka Jagellonského a Marie Habsburské v Čechách na přelomu let 1522-1523
Michaela Hrubá: Erbovní měšťané -"urozená" vrstva předbělohorskýcch českých měst? (Životní styl erbovních rodin na příkladu Mrázů z Milešovky v Litoměřicích)
Eduard Maur: Šlechtic a jeho sluha v barokní Praze: Několik poznámek na okraj opomíjené problematiky
Radek Fukala: Hynek starší Bruntálský z Vrbna
Jaroslav Čechura: "Veřejný příběh" Antonína Fontana (1735)
Jiří Kuděla: Causa Jakoba Karla Austerlize, recte Corvela, Browna, in finale Edwarda Jamese Howarda

Bibliografie prací Václava Ledvinky (sestavila Hana Svatošová)

Zusammenfassung