V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927

V novém světě. Podmínky modernity 1917–1927
ISBN: 978-80-90453449
Availability: in stock
including VAT
your price2 490,00 Kč
ps
Karel Srp

V novém světě

Podmínky modernity 1917–1927


Kniha poprvé přináší souhrnný vhled do desetiletí 1917–1927, kdy došlo k výraznému rozpětí moderního a avantgardního umění, jehož průběh byl podstatně narušen prvou světovou válkou. V devíti samostatných blocích sleduje hlavní témata, jdoucí skrze skupiny jako Tvrdošíjní, Devětsil, Nová skupina, Sociální skupina, Die Pilger, i přes nejrůznější styly, jež tehdejší době dominovaly, jako byl doznívající expresionismus a kubismus, primitivismus a neoklasicismus, sociální tendence a mašinismus, poetismus a artificielismus. Představuje práci více než padesáti malířů, sochařů, grafiků, z nichž mnohé počítáme ke stěžejním osobnostem českého moderního umění, jiní jsou neprávem pozapomenuti, případně patří mezi německy mluvící autory žijící v českých zemích. Čtenář se tak seznámí nejen s širokým panoramatem nejrůznějších uměleckých přístupů, ale získá prostřednictvím obsáhlé chronologie povědomí o vysoké kulturní úrovni prvních deseti let existence samostatného Československa. Publikace je posledním, pátým dílem mnohaletého projektu zkoumajícího osudy moderního umění od devadesátých let 19. století do konce třicátých let 20. století.

Obsah:

Výsada a vymoženost
O nové/moderní umění v uměleckých skupinácfh a spolcích ve dvacátých letech
Všecky ty bolesti, důstojné soucitu, všecky ty radosti, tvořené z mála. Český sociální civilismus dvacátých let "Sociální skupina Ho-Ho-Ko-Ko" v širším evropském kontextu
"Že bylo počítáno také s účastí našich německých krajanů, je samozřejmé." Německy hovořící umělci v meziválečném Československu mezi Prahou a Drážďany
Bohové opouštějí Olymp aneb triumf práce. Veřejná plastika se zřetelem na realizace v architektuře

Obrazová část
Obnova modernity
Návraty harmonie
Černé město
Uvnitř duše
Všední den a svátek
K čistému umění
Zítřejší krása
Obrazová poezie
Nadvědomé světy
V proudu modernity

Dokumentární část
Chronologie událostí 1917-1927
Životopisné údaje
Výběr z literatury
Jmenný rejstřík
Summary

Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2018, 488 str., 235 × 285 mm, ISBN 978-80-90453449