Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy

Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy
ISBN: 978-80-7476-155-3
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Václav Matoušek, Milan Sýkora

Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy


Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku. Jak už naznačuje její název, přístup autorů k tématu je mezioborový, i když v mnoha ohledech vychází především z poznatků archeologie, které kombinuje s historickými prameny a výsledky přírodních a technických věd. Větší část příspěvků se věnuje událostem třicetileté války, stranou však nezůstaly ani mladší vojenské konflikty, od sedmileté války přes válku o bavorské dědictví až do prusko-rakouské války z roku 1866. Téměř všechny analyzují především různá bojiště, polní opevnění a prameny hmotné povahy, pouze jedna je zaměřena na poznání vojenských táborů očima vojenských příruček.

Obsah:

Interdisciplinární studium novověkého a moderního vojenství. Metodický problém i badatelská výzva I.
Obléhání Českých Budějovic na počátku třicetileté války ve světle mezioborového studia
Průzkumy bojiště u Rakovníka z roku 1620
Přísečnické šance z třicetileté války
Hrotek, k. ú. Zliv, okres Tachov, západní Čechy. Historický lom a švédská skalní pevnost z roku 1647?
Reduta "Valy" u Prosíček, několik poznámek k polním opevněním třicetileté války
Obraz raně novověkých vojenských táborů na stranách dobových vojenských příruček
Polní opevnění ze sedmileté války u Janovic (okr. Trutnov)
Příklady dokumentace polních opevnění z války o bavorské dědictví (1778-1779)
Předběžná zpráva o výzkumu zaniklé barokní lunety a vojenského ležení na trase dálnice D11 (k. ú. Hořenice)
Prusko-rakouská válka z roku 1866 ve světle archeologického výzkumu
Příklady využití historických pramenů a prospekčních metod k poznání minulosti jablunkovských šancí
Interdisciplinární studium novověkého a moderního vojenství. Metodický problém i badatelská výzva II.

Summaries
Prameny nevydané
  Elektronické zdroje
  Mapy
  Studie
Prameny vydané
  Literatura
Rejstřík

Togga, Praha 2018, 160x 210 mm, 304 str., ISBN 978-80-7476-155-3