Vatikán a české země v letech 1914-1918

Vatikán a české země v letech 1914-1918
ISBN: 978-80-7325-496-4
Availability: in stock
including VAT
your price398,00 Kč
ps
Marek Šmíd

Vatikán a české země v letech 1914-1918

Obsáhlá monografie se zabývá politicko­ náboženskými dějinami českých zemí v období první světové války, s důrazem na situaci domácího katolického tábora. Zasazuje náboženské poměry v zemi do kontextu válečných operací a poukazuje na jejich provázanost s vývojem v západní Evropě. Značnou pozornost věnuje proměnám duchovního klimatu v českých zemích a změnám na biskupských stolcích v roce 1916, k nimž docházelo na základě intervence Vídně. Sleduje zejména Masarykovu, Benešovu a Štefánikovu snahu seznámit se svými plány i církevní představitele Svatého stolce. Líčení je vyváženo pohledem na americké katolíky českého původu a jejich politické aktivity, naše krajany v zahraničí i náboženský aspekt mezi legionáři. Monografie vychází z rozsáhlých fondů vatikánských a českých archivů, které konfrontuje s domácí a zahraniční literaturou. Její součástí je i výběrová kritická edice významných vatikánských dokumentů v českém překladu.

Obsah

Úvod

1. Začátek velké války
 • Náboženské poměry na počátku 20. století v Evropě i Habsburské monarchii
 • Vypuknutí světové války a konkláve léta 1914
 • Vztah Svatého stolce k válčícím zemím
 • Český a moravský klérus na počátku válkyPolitický katolicismus na počátku války
 • Mírové a humanitární snahy Svatého stolce v letech 1914-1915
2. Ve víru světového konfliktu
 • Svatý stolec a jeho instituce v době války
 • Změny na biskupských stolcích v českých zemích v roce 1916
 • Duchovní správa farností a studium bohosloví za války
 • Zahraniční odboj a jeho kontakt se Svatým stolcem
 • Národní svaz českých katolíků a jeho podíl na osvobozovací akci
3. Konec masového zabíjení
 • Papežovy diplomatické aktivity v závěru války
 • Politicko-náboženské poměry v českých zemích v letech 1917-1918
 • Papežův vhled do politicko-náboženských poměrů v českých zemích
 • Svatý stolec a vznik Českolsovenska
Závěr

Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2020, rozměr 150 x 205 mm, 372 s., česky, ISBN 978-80-7325-496-4