Vavříny s vůní benzínu

Vavříny s vůní benzínu
ISBN: 978-80-7037-341-5
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Petr Kožíšek
Vavříny s vůní benzínu
Meziválečný československý automobilový sport

Krátce po první světové válce nebylo v nově vzniklém Československu mnoho důvodů předpovídat automobilům rychlý rozvoj. Ve válkou zbídačené zemi byl domácí automobilový průmysl v hluboké krizi a většina společnosti se dívala na automobil jen jako na zhýralý asociální rozmar úzkého okruhu boháčů. Automobilisté se často setkávali s otevřeným nepřátelstvím veřejnosti.
Toto nepřátelství v následujícím desetiletí významně napomohl překonat automobilový sport. Ve třicátých letech již měl automobil v československé společnosti trvalé místo, svou existencí přinášel nemalé části obyvatelstva živobytí a pro stále více lidí se stával krásným snem. Snem většině z nich dosud nedostupným, ale přece jen již z jejich reálného světa. V mnoha případech jim toto snění pomáhaly rozvíjet návštěvy automobilových závodů a soutěží, na kterých se pro ně zrodil nový romantický ideál – automobilový závodník nebo automobilová závodnice.

Obsah:

Úvod
Zrod československého automobilového sportu
Závody do vrchu
Nejrychlejší československá domácnost
Velká cena na Masarykově okruhu
Zahraniční starty
Sportovci všedního dne
Dálkové jízdy
1000 mil československých
Domácí závody ve třicátých letech
Automobilové soutěže
Résumé - Laurels That Smell of Gasoline. Czechoslovak Motorsport Between the Two World Wars
Poznámky
Prameny a literatura
Tiráž výstavy

Národní technické muzeum, Praha 2021, rozměr 210 x 260 mm, 166 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7037-341-5