Věda a umění

Věda a umění
ISBN: 978–80–86890–99–9
Availability: in stock
including VAT
your price260,00 Kč
ps
Věda a umění

Sborník příspěvků Věda a umění vychází jako v pořadí již pátá publikace shrnující příspěvky celostátní konference historiků a historiček umění pod záštitou Uměleckohistorické společnosti.
Čtenáři nabízí, až na několik výjimek, statě všech zúčastněných autorů posledního sjezdu, který se uskutečnil 16.–18. září 2015 na půdě olomoucké Katedry dějin umění. Celkem pět tematických bloků, I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“; II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes; III. Vědecké objevy a staré umění; IV. Dějiny umění a tajné vědy; V. Umělecký výzkum, ukazuje, jak jednotliví účastníci sjezdu uchopují složitě definovatelný vztah mezi uměním a vědou. Sborník čítá celkem čtyřiadvacet vědeckých příspěvků, včetně úvodních statí vedoucích sekcí, které přibližují koncepci a hlavní teoretickou bázi zařazených textů. Cílem publikace není odpovědět na všechny vznesené otázky, ale naopak otevřít nový prostor pro celospolečenskou diskuzi o pozici věd o umění na poli vědeckého bádání jako takového.

Autoři: Matthew Rampley, Rostislav Švácha, Jindřich Vybíral, Milena Bartlová, Jakub Stejskal, Marie Rakušanová, Tomáš Winter, Tomáš Pospiszyl, Karel Císař ad.

Obsah:

Slovo editorů

Matthew Rampley: Nový dialog? Dějiny umění a evoluční věda

I. Dějiny umění jako věda, „ne-věda“ a „pseudověda“

Jindřich Vybíral: Úvodní slovo
Milena Bartlová: Nástrahy a možnosti vědecké řeči o vizuálním umění
Ivan Foletti: Vědeckost jako pozitivistická chiméra. Dějiny umění, Nikodim Kondakov a Rusko 19. století
Ondřej Hojda: Architektura bez dějin? Christian Norberg-Schulz a fenomenologie architektury
Jakub Stejskal: Anthony Forge a studium vzdáleného umění

II. Dějiny umění a vědy o mysli dnes

Ladislav Kesner: Dějiny umění a vědy o lidské mysli dnes
Dominika Grygarová: Perspektivy experimentálního výzkumu. Recepce uměleckého díla v kontextu zkoumání mysli
Petr Adámek
: Možnosti použití eye trackingu při zkoumání umělecké intence a principů percepce uměleckého díla

III. Vědecké objevy a staré umění

Ivan Blecha, Ladislav Daniel: Úvod: Starořecké FYSIS a PERAS a rozcestí mezi uměním a vědou kolem roku 1600
Lubomír Konečný: Eucharistie a atomy v umění 17. století
Martin Pavlíček: Kircher, Poussin a Komenský. Třikrát o světle, stínech a českých zemích v baroku
Markéta Hánová: Japonsko viděné západní optikou: nové techniky zobrazování pod vlivem „holandských věd“ rangaku 蘭学
Michaela Ramešová: Via negativa Mikuláše Kusánského Metafory a analogie v portálové architektuře okruhu Benedikta Rieda

IV. Dějiny umění a tajné vědy

Marie Rakušanová: Dějiny umění a tajné vědy: Úvod
Karel Císař: Signatury všech věcí: Alexander Nagel a Rosalind Kraussová o indexu
David Voda: Prinke visible and invisible. K „okultnímu školení“ v díle Josefa Prinka
Tomáš Winter: Magie lidového umění
Tomáš Pospiszyl: Místo, kde se zhasíná

Helena Čapková: Theosofie jako síť: Metodologické zamyšlení v kontextu meziválečného Japonska

V. Umělecký výzkum

Zuzana Štefková: Umělecký výzkum / Výzkum uměním
Viktor Čech: Laboranti umění
Terezie Nekvindová: „Vědní obory jsou limitující“ Umělci historiky umění?
Pavel Sterec: Umělecký výzkum: Sluha dvou pánů

Summaries

Ústav dějin umění AV ČR, Artefactum, Praha 2017, 140 x 200 mm, 283 str., ISBN 978–80–86890–99–9