Věda minulosti dnes

Věda minulosti dnes
ISBN: 978-80-86890-12-8
Availability: in stock
including VAT
your price90,00 Kč
ps
Jiří Roháček - Kristina Uhlíková (eds.)

Věda minulosti dnes

Statě k edičnímu zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů


Obsah:


Úvodem

Ediční zpřístupňování starších nepublikovaných odborných textů, metoda a praxe

Renata Ferklová: Zdeněk Kalista, jeho literární pozůstalost a problematika pozdního vydávání jeho díla
Jan Kahuda: Problematika vydávání děl historika Karla Kazbundy se zaměřením na ediční přípravu jeho pamětí
Jiří Flaišman, Michal Kosák: Textová varianta v prostředí elektronické edice (Poznámky na okraj jednoho projektu)
Jana Marešová, Kristina Uhlíková: Ediční praxe při vydávání rukopisů Soupisu památek historických a uměleckých
Jiří Roháček: Edice edice. K metodě publikování sekundárního zpřístupnění nápisů

Soupisy památek v minulosti a současnosti

Kristina Uhlíková: Uměleckohistorický soupisový projekt Archeologické komise České akademie věd a umění a Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách
Dalibor Prix: Soupisy památek nedokončené a nezačaté
Petra Šternová, Ivo Habán: Zpráva o soupisové činnosti v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Liberci
Tomáš Sekyrka: Nové edice starých Soupisů památek. Jak, proč a pro koho?

Seznam vyobrazení
Seznam autorů

Artefactum, Praha 2017, 110 str., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-86890-12-8