Velké dny hradecké pevnosti za války 1866

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866
ISBN: 978-80-7465-479-4
Availability: in stock
including VAT
your price590,00 Kč
ps
Jaroslav Dvořák

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866

Kniha poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku. Díky této skutečnosti neztrácí kniha čítající 712 stran i přes množství faktických informací na čtivosti. Zapracování autentických vzpomínek a příběhů obohacuje text a napomáhá čtenáři navodit atmosféru tehdejší doby, vtahuje ho do dění ve městě a umožňuje mu vcítit se do prožitků obyvatel města, kteří zůstali v obležené pevnosti. Podrobné komentáře zase pomáhají čtenáři zorientovat se v historických souvislostech.

Stručný obsah

Předmluva a poděkování
Válečný rok 1866
Válka s Pruskem a děje do hradecké bitvy
Bitva u Hradce Králové
Události do uzavření míru
Mír
Další osudy pevnosti

Stručná terminologie
Literatura
Seznam zkratek
Jemnný rejstřík
O autorovi

Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec, r. 2021, rozměr 160  x 240 mm, 703 s., čb., česky, ISBN 978-80-7465-479-4