Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů
ISBN: 978-80-7277-566-8
Availability: in stock
including VAT
your price990,00 Kč
ps
Čeněk Pavlík

Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů

Čechy, Morava, české Slezsko

Kniha přehlednou formou představuje bohatství námětů a pestrou škálu jejich variant, které se objevují na kachlích, zhotovených pro dávno zaniklá gotická kachlová kamna. Jedná se o impozantní kolekci 1723 reliéfů, rozdělenou do několika komentovaných tematických okruhů, zaměřených na motivy náboženské, mytologické, alegorické, světské, heraldické, architektonické a rostlinné. Jednotlivé reliéfy prezentuje kresba, případně i fotografie a provází je rozsáhlý poznámkový aparát.

Obsah:

Předmluva
Poděkování

Všeobecné úvodní poznámky
Vznik a význam kachlových kamen
K jednotlivým dílům gotických kachlových kamen
Typologie gotických kamnových kachlů
Typologie ozdobných nepřímo vyhřívaných keramických kamnových doplňků
Poznámky k výrobním postupům
Nejstarší dochovaná kachlová kamna a jejich novodobí nástupci

Atlas
Náboženské motivy
Mytologie, alegorie, fantastika
Světské motivy
Heraldika
Architektonické a rostlinné motivy

Obrazová dokumentace
Poznámkový aparát
Fotografická barevná příloha
Resumé
Literatura
Seznam zkratek

Libri, Praha 2017, 543 str., 210 x 295 mm, ISBN 978-80-7277-566-8