Věnná města českých královen

Věnná města českých královen
ISBN: 978-80-7286-393-8
Internal Code: 7002
Guarantee: 8 months
Availability: in stock
including VAT
your price540,00 Kč
ps

Eva Semotanová, Josef Žemlička a kol.

Věnná města českých královen

Publikace Věnná města českých královen autorského kolektivu odborníku z Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty UHK pod vedením Evy Semotanové a Josefa Žemličky se zabývá mnoha problémy a otázkami, které úzce souvisejí se vznikem a vývojem fenoménu věnných měst. Řeší tuto tematiku v samostatných, časově či tematicky pojatých kapitolách, které se vzájemně prolínají a doplňují; nabízejí varianty pohledů, směrujících posléze k syntetizující, synergické spojitosti jednotlivých námětů při zachování jejich pestrosti a rozmanitosti.

Instituce královských věnných měst se začala utvářet počátkem 14. století, prošla složitým vývojem a svého vrcholu dosáhla v období středověku. Věnná města se stala nejen zdrojem příjmů královen, ale v případe středověkého Hradce Králové a Mělníku na čas sídlem několika z nich včetně jejich dvorů. S nástupem raného novověku došlo k uvolnění osobního vztahu královen (císařoven) se svými městy a věnná města poté plnila především roli ekonomickou. České národní obrození, které s sebou přineslo rozvoj národní a regionální identity, proslulost a význam věnných měst znovu připomnělo. Dnes přispívá živá vzpomínka na věnná města a jejich historickou roli k udržení regionálního historického povědomí a sbližuje moderní současnost s minulostí. Zároveň věnná města zůstávají aktuálním badatelským tématem.

Publikace byla zpracován zpracována v rámci řešení a s finanční podporou projektu NAKI II Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), č. DG18P02OVV015.

Obsah

Věnná města jako badatelské téma

Eva Semotanová

Prostor a krajinná scéna věnných měst

Eva Semotanová

Dlouhá cesta k městům českých královen

(východní Čechy jako ,věnný" region)

Josef Žemlička

Věnná města za vlády lucemburské dynastie

Jan Vojtíšek

Hrady ve věnných městech

František Musil

Východočeská věnná města a šlechta v pozdním středověku

Zdeněk Beran

Věnná města jako rezidence královen vdov

Martin Šandera

Věnná města v souřadnicích církevní správy

Petr Polehla

Role věnných měst v habsburské monarchii

Jana Vojtíšková

Druhý život věnných měst

Petr Grulich-Eva Semotanová

Věnná města v průřezu staletí

Josef Žemlička

Resumé

Seznam pramenů a literatury

Seznam vyobrazení a tabulek

Seznam zkratek

Rejstřík jmenný osobní

Rejstřík jmenný místní

Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 440 s, česky, English resumé, řada vyobrazení, tabulek, rejstříky.

ISBN 978-80-7286-393-8