Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám

Věře Olivové ad honorem. Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám
Availability: in stock
including VAT
your price99,00 Kč
ps

Věře Olivové ad honorem

Sborník příspěvků k novodobým československým dějinám

Univerzitní profesorce PhDr. Věře Olivové, DrSc., historičce první Československé republiky a dějin sportu, věnují při příležitosti jejího významného životního jubilea sborník svých prací její někdejší studenti a současní spolupracovníci.První dva příspěvky mají úzký vztah k osobnosti profesorky Olivové, následující dva jsou věnovány Edvardu Benešovi. Počátků první republiky se týká článek o stržení sloupu Nejsvětější trojice ve Slaném a o ministerstvu zahraničí a prezentaci Československa. Další text se zabývá ohlasem na obranu Edvarda Beneše proti útokům říšskoněmeckého tisku na Československo. K meziválečné zahraniční problematice se vztahuje ještě článek o Organizačním paktu Malé dohody. Osudy Pražského hradu v době okupace jsou vypracovány na základě archivních dokumentů. Další příspěvek se týká odsunu Němců z Frýdku-Místku. Dva následující texty věnují pozornost tiskovému orgánu slovenského exilu a exilové historické literatuře. Přehledný charakter má článek o studené válce. Příspěvek o poslání a profesi porodní báby jde přes několik staletí. Naproti tomu řešení zapomenuté Horovy básně se úzce vztahuje k roku 1945. Závěrem byly zveřejněny výsledky soutěže o Cenu Edvarda Beneše.Celým sborníkem prolínají ilustrace malířských prací pocházejících z první republiky. Pro obálku jsme užili římské mozaiky k připomenutí úspěšných prací naší jubilantky v době, kdy se nemohla věnovat československým meziválečným dějinám.

Obsah:

Úvod
Josef Tomeš: Historička v rozrušeném čase
Zora Dvořáková: Milá paní profesorko...
Jiří Malínský: Ze střípků jednoho životního poslání
Martin Kučera: Politika jako sociologizujícíc úvaha o dosažitelném
Eva Broklová: Demokrat Edvard Beneš
Zora Dvořáková: Trestní kauza: stržení sloupu Nejsvětější Trojice ve Slaném
Jindřich Dejmek: Pražské ministerstvo zahraničí a sebeprezentace Československa mezi světovými válkami
Zdeněk Šamberger: Střed Edvarda Beneše s rozvratnou nacistickou propagandou v roce 1937
Jiří Málek: Organizační pakt Malé dohody 1933
Věra Malá: Okupace Pražského hradu
Pavel Carbol: Odsun Němců z Frýdku-Místku
Vojtěch Čelko: Naše snahy, orgán Stálej konferencie slovenských demokratických exulatov a jeho miesto v exilovej tlači
Marie L. Neudorflová: Exilová historická literatura 1948-1989
Karel Krátký: K otázce studené války
Milena Lenderová: Porodní bába: od poslání k profesi
Karel Novotný: Zapomentuá Horova báseň
Karel Novotný: Cena Edvarda Beneše 1996-2005
Anotace
Autoři
Seznam ilustrací