Věstník Za starou Prahu 2001/1

Věstník Za starou Prahu 2001/1
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Karlův most v přehledu stavebních proměn a katastrof (František Kašička) 
Karlův most – je nutná oprava? (Karel  Fantyš)
Úvahy o rekonstrukci Karlova mostu v letech 1989-1996 a zkušenosti z německého Řezna (Josef Hyzler) 
Zamýšlená oprava Karlova mostu přináší i otázky pro teorii památkové péče (Milan Pavlík) 
Obnova a rekonstrukce kostela sv. Anny na Starém Městě (Richard Biegel)
Poznámky k názorům na konstrukci původního gotického krovu bývalého kostela sv. Anny na Starém Městě a ke způsobu obnovy jeho prostoru (Milan Pavlík)
 Glosy k záměru obnovy kostela sv. Anny (Karel Fantyš, Miloš Solař) 
Necitlivá přestavba Hergetovy cihelny (Miloš Solař) 
.... a ještě k hotelu Juliš (Michal Patrný) 
Návrh elefantní novostavby na pozemku Josefských kasáren (Richard Biegel)
Sovovy mlýny jako horký brambor na ministerském stole (Kateřina Bečková)
Rekonstrukce bývalého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie (tzv. paláce U Hybernů) na muzikálové divadlo (Richard Biegel)
Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Michli (Josef Hyzler) 
Květiny a zdravý rozum (Kateřina Bečková) 
Císařský mlýn (Karel Ksandr, Kateřina Hanzlíková)
Aktualizace studie Pražské památkové rezervace (Helena Polívková) 
Připomínky k aktualizované studii Pražské památkové rezervace (Martin Krise)
Krátce z dalších památkových kauz a aktualit (Milan Pavlík)
Přehled aktivit domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2001 (Jan Veselý) 

DOKUMENT
Půdní vestavby. Metodické vyjádření Státního ústavu památkové péče .

NÁZOR
Ke změně městské dopravní politiky (Martin Krise) 

ZAJÍMAVOSTI
Pražské šindelové střechy (Stanislav Srnský)
Vzpomínka na staré Nusle 

RECENZE
Dvě publikace o Babě (Rostilav Švácha)
Staré paměti Kutnohorské (Josef Hyzler)

JUBILEUM
30. výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace (Miloš Solař) 

IN MEMORIAM
Doc. ing. Jiří Pauli, CSc. (Josef Hyzler)
Franco Valta 

ČLENSKÉ INFORMACE
Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 27. ledna 2001