Věstník Za starou Prahu 2002/1

Věstník Za starou Prahu 2002/1
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Mraky nad rodným domem Jaroslava Haška aneb další demolice v památkové rezervaci? (Kateřina Bečková)
Dům Na Poříčí – dny sečteny? (Michal Patrný) 
Demolice domů na území pražské památkové rezervace 1994 – 2001 (Kateřina Hanzlíková) 
Novostavba Charles Square Center na Karlově náměstí (Josef Hyzler) 
Konečné rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ve věci obnovy kostela sv. Anny na Starém Městě (Richard Biegel) 
Sovovy mlýny – naše vděčné (věčné ?) téma (Richard Biegel)
Karlův most – činnost technické komise Klubu od května do října 2001 (Milan Pavlík)
Rekonstrukce gotického kamenného mostu v Písku (Marek Novotný, Marcel Pelech)
Renesanční most ve Stříbře (Josef Hyzler) 
Přehled aktivit Domácí rady Klubu v říjnu až prosinci 2001 
NÁZOR
Památky 19. století jako ohrožený druh aneb pokus o typologii nebezpečí, která v čase i prostoru ohrožují stavby 19. století (Kateřina Bečková)
JUBILEA
Josef Kranner, 1802-1871 (Jiří Hulák)
Vincenc Morstadt, 1802-1875 (Zdeněk Dušek) 

INFORMACE, RECENZE
Vyšla biografie Karla Ludvíka Klusáčka (Kateřina Bečková) 
Společnost přátel beuronského umění (Helena Čižinská) 
Průvodce po Vinohradském hřbitově (Libuše Neckářová)