Věstník Za starou Prahu 2002/2

Věstník Za starou Prahu 2002/2
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Žižkov táhl Černého Petra (Kateřina Bečková) .
Novostavba v Podskalí? (Kateřina Bečková) 
Zbourat či nezbourat Haškův dům ve Školské ulici, otázka málem pro Hamleta (Karel Fantyš) 
Hádanka pro bystré hlavy: Jan opravit Karlův most a nezničit jej? (Josef Hyzler) 
Nový památkový zákon (Richard Biegel) 
Sovovy mlýny – malá, ale šikovná lekce z demagogie (Kateřina Bečková)
Drobné zprávy a glosy (Milan Pavlík) 
Přehled aktivit Domácí rady Klubu v lednu až dubnu 2002 

POLEMIKA
Poznámky k článku „Autentická Praha v podání Klubu Za starou Prahu od Zdeňka Lukeše (Milan Pavlík) 

INFORMACE 
Dva projekty rekonstrukce historického odmu čp. 26 v Liboci (Kateřina Hanzlíková) 
Rekonstrukce domu čp. 1580 v Italské ulici 26 na Vinohradech (Martin Hrdlička) 
NÁZOR
Rehabilitace zmizelých pomníků (Zdeněk Dušek) 
ZAJÍMAVOSTI
Profesor architekt Josef SCHULZ uprostřed svých ... (Vladimír Volf)
Neznámá Praha: Flora (Michal Patrný) 
RECENZE
Rostislav Švácha: Lomené + hranaté + obloukové tvary (Jaroslav Vokoun)
Zdeněk Dragoun, Jiří Škabrada, Michal Tryml: Románské domy v Praze (Jiří Varhaník) 
JUBILEA
Blahopřejeme k jubileu doc. Rostislavu Šváchovi (Radmila Kreuzziegerová) 
Letmé blahopřání dr. Helze Turkové (Kateřina Bečková) 

NEKROLOGY
Doc. JUDr. et PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc. (Milan Pavlík)
Praha musí žít. Vzpomínka na Dobroslava Líbala (Vladimír Píša) 
Stanislav Libenský (Josef Hyzler, Milan Pavlík) 
ČLENSKÉ INFORMACE
Zápis z Valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 9. února 2002