Věstník Za starou Prahu 2003/2

Věstník Za starou Prahu 2003/2
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Demolice domu čp. 1234 v Novomlýnské ulici na Novém Městě a zadání pro chytrou horákyni (Kateřina Bečková)
Co bylo nutno obětovat, aby mohl být staroměstský Obecní dvůr rehabilitován (Kateřina Hanzlíková) 
Karlín mezi mrazem a táním? (Ivan Minář)
Mizející památky Prahy 6 očima archeologa (Michal Bureš)
Dočasně přerušený život obnovených Sovových mlýnů (Milan Pavlík)
Občanské sdružení Za krásnou Prahu a jeho aktivity v období prosinec 2002 – březen 2003 (Richard Biegel)
Karlův most – další dějství (Milan Pavlík)
Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v lednu až dubnu 2003 (Kateřina Bečková)

POLEMIKA
O soutěžích na Palachovo náměstí (Rostislav Švácha)
Proč nerozšířit kamennou poušť v Praze? (Zdeněk Šesták)
Náměstí Jana Palacha.Hlavní teze průvodní zprávy vítězného návrhu V. Králíčka a S. Makarova

INFORMACE
K ceně Klubu Za starou Prahu (Rostislav Švácha)
O (anti)ceně Bestia triumphans (Miloš Solař) 
Stavby a jejich odolnost proti povodním (Milan Pavlík) 

ZAJÍMAVOSTI
Bývalé vojenské hřbitovy na území Prahy (Zdeněk Dušek)
Málo známé pražské pomníky a památníky (Stanislav Srnský)

RECENZE
Zdeněk Dragoun: Praha 885 – 1310, Kapitoly o románské a raně gotické architektuře (Josef Hyzler)
Michal Ďurovič a kolektiv, Restaurování a konzervování archiválií a knih (Jiří Varhaník) 
Michal Flegl, Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany (Jiří Varhaník)
 
ČLENSKÉ INFORMACE
Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 1. 3. 2003