Věstník Za starou Prahu 2003/3

Věstník Za starou Prahu 2003/3
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Případ záměru demolice tří vilových domů na Letné a zdánlivě bezelstné snahy investorů pomoci městu s regulací (Richard Biegel) 
Karlín v čase sklizně (Ivan Minář)
Rekonstrukce a přestavba hotelu Central v Hybernské ulici na Novém Městě aneb záchrana jako bolestný kompromis (Richard Biegel) 
Dvě malostranská stanoviska Klubu Za starou Prahu:
1. Nástavba areálu domů „U Hradeb“ v Mostecké ulici a záměr přestavby kina 64 U Hradeb na podzemní garáže (Rostislav Vácha)
2. Dostavba podkroví objektu F (konírny) v Sovových mlýnech (Kateřina Bečková)
O způsobu opravy Karlova mostu rozhodnuto souhlasně s názorem Klubu (Milan Pavlík)
Poznámky k Dokumentaci pro územní rozhodnutí na výstavbu protipovodňových zábran na Malé Straně (Martin Krise)
Přehled aktivit Domácí rady Klubu Za starou Prahu v květnu až srpnu 2003 (Kateřina Bečková)

INFORMACE
Archiv architektury Národního technického muzea – rok poté… (Vladislava Valchářová).

NÁZOR
Architekti jako ochránci památek? Žádný problém! Pohled do historie Klubu Za starou Prahu (Kateřina Bečková)

ZAJÍMAVOSTI
Informace o poboření Karlova mostu povodní dne 4. září 1890 a o jeho opravě v letech 1890 – 1892 (Milan Pavlík)
Zmrtvýchvstání Mariánské Týnice (Zdeněk Dušek) 

JUBILEUM
Muzeum hlavního města Prahy slaví 120. výročí otevření první expozice pro veřejnost (Pavla Státníková)

RECENZE
Salón svou století (Helga Turková) 

IN MEMORIAM
Opustil nás Karel Fantyš (Milan Pavlík)