Věstník Za starou Prahu 2005/2

Věstník Za starou Prahu 2005/2
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
PAMÁTKOVÉ KAUZY
Porúbané …(Jiří Křížek) 
Jak ustupuje gotická Praha hotelovým hostům aneb „labutí píseň“ Wimmerova paláce a paláce Hrobčických v Rytířské ulici (Jan Veselý)
Tanec kolem Masarykova nádraží (Martin Krise) 
Případ v Zásobní zahradě (ulice U Stadionu) na Žižkově (Martin Krise)
Kostel sv. Michala Archanděla na Starém Městě – drama letošního léta (dokumenty) 
Karlův most – začíná oprava podle nové koncepce (Milan Pavlík) 
Hovostavba u Hergetovy cihelny zatím nebude! (redakční poznámka)

NÁZOR
Příliš živá památka. K historii snahy o obnovu Mariánského sloupu po roce 1989 (Pavel Nauman)

ZAJÍMAVOSTI
Koulův dům, čp. 1073/I, Pařížská 1 (Petr Šámal, Alexandr Rymarev) 
Loučení s Libeňským přístavem a s větší částí Holešovického přístavu (Jiří Novák) 
Vetrné koruhve a korouhvičky pražských věží (Stanislav Srnský)
Zmrzačená architektura (Zdeněk Dušek)

INFORMACE
Ohlédnutí za životním dílem pana Reinholda Macho, starosty města Furth im Wald a čestného člena Klubu Za starou Prahu (Josef Hyzler)