Věstník Za starou Prahu 2006/1

Věstník Za starou Prahu 2006/1
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps

PAMÁTKOVÉ KAUZY

Drama téměř podle Dostojevského. Kronika pěti měsíců v památkové péči ze zorného úhlu Klubu Za starou Prahu. (Kateřina Bečková)

Stanovisko k odvolání všech ředitelů NPÚ a ředitele Odboru památkové péče MK ČR

Stanovisko k některým otázkám připravované reformy památkové péče

Prohlášení k současné situaci ve státní památkové péči

Pět hvězdiček u sv. Tomáše (Kateřina Hanzlíková)

Mrakodrapy na Pankráci (dokumenty)

Obchodní dům Máj/Tesco navržen na kulturní památku

Další aktivity Klubu Za starou Prahu v lednu - dubnu 2006 (Kateřina Bečková)

 

INFORMACE

Cena Klubu Za starou Prahu pro rok 2006 (Rostislav Švácha)

 

NÁZOR

Příliš živá památka (Pavel Nauman)

 

ZAJÍMAVOSTI

Hradební věž staroměstského opevnění v Bartolomějské ulici aneb co oči nevidí, srdce nebolí (Petr Kučera)

Výzdoba průčelí budovy Pražské městské pojišťovny (Petr Šámal, Alexandr Rymarev)

Co prožívají sochy na Karlově mostě (Alexandr Rymarev, Petr Šámal)

Vltava v bronzu a kameni (Stanislav Srnský)

 

JUBILEA

Blahopřání Věře Blažkové

Kdo byl profesor Emanuel hruška a doba, ve které žil (Josef Hyzler)

 

ČLENSKÉ INFORMACE

Valné shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 11.3.2006 v Baráčnické rychtě