Věstník Za starou Prahu 2010/1

Věstník Za starou Prahu 2010/1
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps

Obsah:

Zakletý dům Na Kocandě. Ukázkový příklad osudu, který sdílí hned několik pražských památek. (Jakub Bachtík)

Atak na "vzdušný prostor" centra Dejvic (Kateřina Bečková)

Zachovejme poslední historickou tvář Karlova náměstí. Pohled do počátků a proměn Karlova náměstí. (František Kašička)

Úvahy o úpravě Karlova náměstí. (Václav Jandáček)

Text dopisu odeslaný Klubem Za starou Prahu starostce Janě Černochové a radním MČ Praha 2

Kampa na rozcestí (Pavla Priknerová)

K novostavbě v ulici Ve Stínadlech (Martin Krise)

Otevřený dopis ve věci zamýšlené deformace budovy Albatros na nároží Národní třídy a Perštýna

Dokument: Nákladové nádraží Žižkov - návrh na prohlášení nemovitou kulturní památkou

Za zachování historických hodnot Prahy

Dobré zprávy z Paříže (Radmila Veselá)

O Hradním vodovodu (Stanislav Srnský)

Vzpomínky Marie Hovorkové

Zápis z valného shromáždění Klubu Za starou Prahu v roce 110. výročí jeho založení

Příloha: Proměny krajiny v čase a mysli člověka. Akvarely Josefa Hyzlera