Věstník Za starou Prahu 2010/2

Věstník Za starou Prahu 2010/2
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps

Obsah:

 
Editorial: O posloupnosti zániku a vzniku (Kateřina Bečková)
Demoliční nákaza v Praze. K záměru demolice domu čp. 1601 na Václavském náměstí (Stanovisko Klubu Za starou Prahu)
Stromy se kácejí, koně se střílejí a domy se bourají? K záměru demolice domu čp. 1502 v Revoluční třídě (Kateřina Bečková)
Nechtěná dcera Pražské památkové rezervace. Praha potřebuje pravidla pro zacházení s historickým centrem. (Jakub Bachtík)
Ferra - budoucnost nejistá (Michal Novotný)
Procházka Karlínem nepotěší, spíš vyděsí (Kateřina Bečková)
Medailonek paláce Mettychů z Čečova. K historii malostranského paláce (čp.490). (Pavla Priknerová)
Několik poznámek k úvahám o zásahu do sadových úprav na Karlově náměstí a na ostrově Kampa (Jiří Mareček)
K odchodu čestného předsedy Klubu Za starou Prahu ing. Josefa Hyzlera (Helga Turková)