Věstník Za starou Prahu 2021/2

Věstník Za starou Prahu 2021/2
ISBN: 1213-4228
Availability: in stock
including VAT
your price25,00 Kč
ps
Obsah

Památkové kauzy
Stínadla se bouří. Vrátil se pochybný záměr novostavby v jádru Anežské čtvrti. Richard Biegel
Stanovisko Klubu Za starou Prahu k plánované zástavbě uličky Ve Stínadlech na Starém Městě
Nošení vody po požáru. Benešova vila na Smíchově má blízko k zániku. Veronika Vicherková
Stanovisko Klubu Za starou Prahu k zamýšlené demolici vily architekta Viktora Beneše v Praze 5 - Smíchově
Viktor Beneš, architekt a stavitel průmyslových závodů. Lukáš Beran

Názory a komentáře
UNESCO! Oblíbené zaklínadlo pražských plánovačů a developerů. Kateřina Bečková

Cena Klubu Za starou Prahu
O bonusu: Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí na rok 2020. Rostislav Švácha

Zajímavosti
Kamenosochařská výzdoba pražských staveb dvacátého století IV. Vyšehrad, Malá Strana, Hradčany. Václav Rybařík
Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově. Pavla Vrbová

Členské informace
Abrahámoviny Hovorů o Praze, které se nemohly knat. Helga Turková
Zápis z výroční členské schůze Klubu Za starou Prahu, konané dne 26.6.2021 v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Novinky z knihkupectví. Stanislav Kolařík