Věžové vodojemy

Věžové vodojemy
ISBN: ISBN 978-80-88484-04-2
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Robert Kořínek, Michal Horáček
Věžové vodojemy

Věžové vodojemy. Technické ikony vodárenství. Jsou specifické vývojem konstrukčním, materiálovým, vývojem vlastních vodárenských technologií a uplatňováním architektonických dobových trendů na jejich vertikálách. Mají na našem území doloženou téměř dvousetletou historii, některé slouží svému poslání již více než sto let. Byly dřevěné, ocelové, zděné, betonové. Dosahují výšek přes 70 metrů, pojmou ve svých nádržích i tisíce metrů kubických vody. Jsou pod nimi podepsáni významní projektanti, stavitelé, architekti. Přitahují pohledy a zájem laické i odborné veřejnosti. Vyzývají k odvážným konverzím a k hledání nových možností jejich využití.

Obsah:
Úvodem
Zpracování a problematiky, zdroje informací
Zprcování promlematiky
Zdroje informací
Stručný vývoj distribuce vody po nástup věžových vodojemů
Vodojem jako součást vodovodního systému
Věžový vodojem jako předmět zájmu
Stručný historický přehled sledovaného období
Konstrukční části věžových vodojemů
Nosná konstrukce
Nádrž
Ostatní konstrukční části a vodárenská technologie
Historický vývoj v jednotlivých oblastech
Železnice a nástup věžových vodojemů
Městské vodovody jako součást modernizačního procesu od druhé poloviny 19. století do druhé světové války
Věžovévodojemy v průmyslu
Věžové vodojemy na venkově a alternativní cesty k získávání vody do roku 1945
Zemědělství a věžové vodojemy
Věcná témata
Věžové vodojemy sloužící uzavřeným areálům
Víceúčelové stavby
Typizace jako fenomén
Věžové vodojemy proti typizaci

Závěrem

Rejstříky
Seznam zdrojů
Zdroje vyobrazení
Editorská poznámka
Poděkování 
Summary
Rusemee

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., Praha 2022, rozměr 19 x 24 cm, počet stran 271, česky, ISBN 978-80-88484-04-2