Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů
ISBN: 978-80-88304-27-2
Availability: in stock
including VAT
your price550,00 Kč
ps
Martin Jemelka – Jakub Štofaník

Víra a nevíra ve stínu továrních komínů

Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938)

Publikace mapuje vývoj a proměny náboženského života průmyslového dělnictva v meziválečných českých zemích na příkladu čtyř průmyslových měst různé dominantní výrobní orientace - Jablonce nad Nisou, Kladna, Ostravy a Zlína. Autoři usilují o objasnění role tradičních i nových náboženských aktérů ve specifickém průmyslovém prostředí i o analýzu různorodých podob dělnické religiozity. Stranou jejich zájmu  nezůstává ani formulování sociálního programu náboženskými společnostmi a komunitami a jejich hledání odpovědí na otázky o ideálním společenském uspořádání.  

Stručný obsah

Předmluva

Východiska, vzory a inspirace
 • Úvod
 • Historiografie
 • Etnografie dělnictva
 • Sociologické výzkumy náboženství, práce a dělníka
Instituce
 • Průmyslové a tovární město
 • Náboženské společnosti
 • Náboženství jako politikum
Religiozita
 • Religiozita v zákopech a na domácí frontě
 • Náboženská revoluce a dělnictvo
 • Přestupové hnutí a dělnictvo
 • Pastorační výzvy průmyslové společnosti
 • Duchovní v průmyslovém mměstě
 • Náboženská infrastruktura průmyslového města
 • Zbožnost osobní, veřejná a profesní
 • Přechodové rituáy
 • Školní výuka náboženství
 • Religiozita žen a fenomén generací
 • Heterodoxie a náboženství
Sociální otázka
 • Náboženské společnosti a sociální otázka
 • Vzdělávání a příprava duchovních k socálnímu angažování
 • Zápas o blaho dělnictva
 • Sociální činnost nebo charita?
 • Náboženské společnoti a oranizace dělnictva

Závěr

Přílohy
Prameny a literatura
Rejstříky
Seznam zkratek
Seznam vyobrazení
Summary

Nakladatelsví Academia a Masarykův ústav a Archiv AV ČR v.v.i., Praha 2020, rozměr 160 x 235 mm, 492 s., čb., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-88304-27-2