Vítězství a osvobození 1945

Vítězství a osvobození 1945
ISBN: 978-80-8286-334-1
Availability: in stock
including VAT
your price335,00 Kč
ps
Jan Němeček, Petr Prokš, Emil Voráček (eds.)

Vítězství a osvobození 1945

Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv jako pasivní účastník, nýbrž aktivně prostřednictvím své zahraniční armády – ať na Východě, ať na Západě či na Středním východě – a také hnutím odporu v okupované vlasti. Tou druhou podstatou bylo znovuzískání svobody po šestileté nacistické okupaci. Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu. O tom všem hovoří předkládaná kniha, kde na jedné straně hodnotí z různých úhlů pohledu konec druhé světové války historikové z Ruské federace, USA či Německa, a na straně druhé pak čeští historikové předkládají analýzy československého vývoje v mnoha aspektech souvisejících s koncem války. Komparacemi s vývojem v dalších evropských státech se zamýšlejí nad alternativami poválečného vývoje Československa, který byl ukončen únorovým převratem 1948. To však ale nikdo z těch, kdo házeli šeříky svým osvoboditelům, ať z řad sovětské, americké, rumunské, polské a také československé armády, ještě netušili. Květen 1945 byl rozhodně i pro občany Československa měsícem nových nadějí. Nadějí na návrat ke svobodnému životu ve svobodné vlasti, kterého se však více jak 340 000 z nich nedožilo a desetitisíce dalších se jen pomalu shledávaly se svými blízkými, přeživšími hrůzy koncentračních táborů a nucené práce. Všichni, ať žijící přímo pod nacistickým protektorátem, nebo navrátivší se s jednotkami československé zahraniční armády a politického exilu, zůstali navždy poznamenáni válkou.

Obsah

I. Na prahu svobody
Na Prahu svobody. Československo v mezinárodních souvislostech 1945. Jan Němeček, Jan Kuklík

II. Reflexe pohledu vítězů a poražených
Mír, který hledali a našli. Alexej M. Filitov
Na prahu svobody - den vítězství 1945. Paul C. Vincent
Konec války očima poražených - německé vyrovnání se s minulostí. Thomas Oellermann

III. Odboj a osvobození
Na domácí frontě. Květnové povstání 1945. Stanislav Kokoška
Slovenská otázka a osvobození ČSR. Zlatica Zudová-Lešková
Zločiny konce války a poválečná justice. Vojtěch Kyncl
Zločin a trest. Retribuce 1945. Daniela Němečková

IV. Poválečná obnova a uspořádání
Moskevská jednání a Košický vládní program. Michal Pehr
Ve svobodě se rodily zárodky budoucí nesvobody. Utváření politického systému po roce 1945 v kontextu společenských změn. Jaroslav Šebek
Hospodářské následky okupace a války pro Československo a počáteční problémy poválečné obnovy. Emil Voráček
Mezinárodní postavení menších států střední a východní Evropy koncem druhé světové války a v prvním období míru. Jindřich Dejmek

V. Historiografie
Česká historiografie obecných dějin druhé světové války (do roku 1990). Jindřich Dejměk.

Závěr. Robert Kvaček

Summary
Prameny a literatura
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík
O autorech

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 302 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-8286-334-1