Vlastislav Hofman (1884-1964)

Vlastislav Hofman (1884-1964)
ISBN: 978-80-87405-42-0
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Vlastislav Hofman (1884-1964)

Pocta invenci


Osobnost mnoha talentů, architekt, scénograf, malíř, designér a grafik Vlastislav Hofman stál po dlouhá léta ve stínu svých známějších kolegů ze skupiny Tvrdošíjní. Jako představitel kubistické architektury spolu s Františkem Menclem navrhnul krematorium v Moravské Ostravě, které by dnes patřilo k architektonickým perlám města, kdyby jej tehdejší režim koncem sedmdesátých let nenechal srovnat se zemí.
Hofmanovo scénografické dílo zahrnuje přes čtyři sta divadelních výprav. Hofman graficky ozvláštnil řadu publikací a nezanedbatelný je i jeho přínos v oblasti užitého umění. Mnohé z jeho realizací nábytku či porcelánu dodnes slouží svému původnímu účelu a překvapují inovativním designem.
Všeobecně nadaný umělec získal během života řadu ocenění, mimo jiné i na mezinárodních výstavách v Paříži a Miláně. Nenechte si ujít výstavu v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která umělcovo jméno připomene veřejnosti a představí jeho scénografickou tvorbu, architektonické návrhy, malby, grafiku i užité umění..

Obsah:

Úvod
Mnohostěn Hofmanovy tvůrčí všestrannosti
Nábytek pro Artěl v genezi kubistického tvarosloví
Proti -ismům / mezi racionalitou a expresí. Vlastislav Hofman architekt
Exkurt do historie stavby krematoria v Moravské Ostravě
František Mencl. Kolega a přítel Vlastislava Hofmana
Vlastislav Hofman, stálá inspirace
Přehled životních dat
Samostatné výstavy (výběr), ocenění
Seznam vyobrazení
Seznam vystavených děl
Dokumentace ke krematoriu v Moravské Ostravě
Dokumentace seznam vyobrazení

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2017, 152 str., 210 x 270 mm, ISBN 978-80-87405-42-0