Volby v Praze

Volby v Praze
ISBN: 978-80-88304-41-8
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Martin Jemelka (ed.)
Volby v Praze
Z dějin pražské volební kultury (1848-1945)

Volební kultura metropolitních měst je tématem, v němž se protínají odborné zájmy a metodologické přístupy politologie, historických a dalších společenských věd. Proto i tato kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností. Chronologicky je publikace ukotvena v letech 1848–1945 a na dějinnou scénu vedle známých jmen politiků uvádí i zapomenuté či přehlížené aktéry pražských volebních zápasů, ať již individuální, nebo institucionální.

Obsah:

Úvod. Volební kultura jako historické téma
Martin Jemelka

Volby přístavu na dohled. Volební kontinuity a cézury v Holešovicích-Bubnech v meziválečném období
Petr Valenta

Jaroslav Brabec. Prvorepublikový politik a dlouholetý představitel komunální elity v Karlíně
Jiří Š. Cieslar

Meziválečná KSČ v Praze. Volební výsledky, program, taktika a osobnosti
Martin Dolejský

Volby rektorů na pražských univerzitách a jejich proměny v letech 1848-1945
Jana Ratajová - Milada Sekyrková - Lenka Vašková

Volby do správní rady Akiové společnosti strojírny, dříve Breitfeld, Daněk i spol. v Praze optikou proměňujících se vazeb firmy s bankami
Svatopluk Herc

Z radnice do managementu. Volební klání na půdě Průmyslových závodů hlavního města Prahy (1920-1938)
Tomáš Gecko - Kristýna Kaucká

Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Summary
Rejstříky

NLN, Masarykův ústav AV ČR a CEVRO Institut, Praha 2020, rozměr 155 x 230 mm, 206 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88304-41-8