Všechno nejlepší, Karle!

Všechno nejlepší, Karle!
ISBN: 978-80-246-3546-0
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena270,00 Kč
ks
Tomáš Zima, Martin Kovář

Všechno nejlepší, Karle!

Sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. na Univerzitě Karlově


V roce 2016 Univerzita Karlova oslavila sedm set let od narození svého zakladatele, římského císaře a českého krále Karla IV. Při této příležitosti proběhla na univerzitní půdě i jinde řada akcí a slavnostních událostí, které chce tato publikace připomenout a zachovat – slovem i obrazem – pro další generace studentů a učitelů naší alma mater.
Oslavy zahájilo tradiční setkání členů akademické obce UK u příležitosti výročí založení univerzity v dubnu 2016. Mezi nejvýznamnější akce samotného „karlovského týdne“ v květnu pak náleželo slavnostní shromáždění akademické obce a představitelů veřejného života ve Velké aule Karolina, setkání rektorů evropských i světových univerzit a podpis tzv. Pražské deklarace, udělení Mezinárodní ceny Karla IV., mezinárodní odborná konference Karel IV., země Koruny české a Evropa, výstava Druhý život Karla IV., slavnostní bohoslužba v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě, rekonstrukce Karlovy korunovace, vydání reprezentativních publikací, cykly přednášek pro veřejnost a další.
Některé projekty byly organizovány ve spolupráci s dalšími významnými institucemi — Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd České republiky, Českou televizí, Českým rozhlasem, Národní galerií v Praze a hudebním festivalem Pražské jaro. V rámci mediálního partnerství s Českou televizí byl natočen dokumentární cyklus o osobnosti Karla IV. Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským proběhly tematické prohlídky klášterů a kostelů založených Karlem IV. na Novém Městě pražském, kde v roli průvodců vystoupili studenti kunsthistorických oborů Katolické teologické fakulty a Filozofické fakulty UK. Univerzita Karlova se tak v roce 2016 hrdě přihlásila k odkazu svého zakladatele, neboť je přesvědčena o stále větší aktuálnosti jeho panovnických vizí pro dnešní dobu.
Čtenáři mají možnost seznámit se s nejvýznamnějšími projekty a díky velkému množství fotografií zažít jedinečnou atmosféru karlovských oslav. Kniha obsahuje též slavnostní projevy, které v rámci karlovského výročí zazněly, stejně jako důležité dokumenty, jimiž se akademické prostředí přihlásilo k odkazu svého zakladatele.

Obsah:

Několik slov na úvod
Výbor oslav
Čestný výbor
Organizační výbor

Hlavní akce v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV.
Oslavy 668. výročí založení Univerzity Karlovy a 700. výročí narození Karla IV.
Slavnostní shromáždění akademické obce
Konference Legacy of Charles IV, Education and Academic Freedoms, Innovation and Open Society a setkání mezinárodních asociací
Pražská deklarace
Slavnostní udělení Mezinárodní ceny Karla IV.
Bohoslužba k výročí narození Karla IV. ve svatovítské katedrále v Praze
Výstava Druhý život Karla IV.

Další akce v rámci oslav sedmistého výročí narození Karla IV.
Výstava Documenta Bohemiae Artis Phototypica - Karel IV. a jeho doba
Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů
Seminář O životě a smrti Karla IV.
Multimediální výstava Karel IV. - jaký byl?
Výstava Medicína od dob Karla IV. po současnost
Vydání známky s motivem Karla IV.
Všechno nejlepší, Karle IV. - open air na Karláku
Zahajovací koncert oslav ve Velké aule Karolina
Kalendář Univerzity Karlovy v Praze Karolus Quartus
Vědecká konference Karel IV., země Koruny české a Evropa
Koncerty Pražského jara
Umělecké vystoupení A múdrost vaše posílena bude v moci Božie
Komentované prohlídky pražských kostelů
Výstava Císař Karel IV. 1316-2016
Přednáška Záhadná nemoc Karla IV.
Putovní výstava Císař na čtyřech trůnech
Dětský den
Koncert ve Velké Aule Karolina
Rekonstrukce korunovace Karla IV.
Karel IV. a vniařství
Sázení vinné révy na albertovských stráních

Reprezentativní publikace a multimediální aktivity

Ediční poznámka

Karolinum, Praha 2017, 200 x 260 mm, 208 str., ISBN 978-80-246-3546-0