Výběr dominikánských barokních kázání

Výběr dominikánských barokních kázání
ISBN: 978-80-246-3148-6
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Maroszová Jana

Vera mundi lumina

Výbor dominikánských barokních kázání


Německá barokní kázání vzniklá v českých zemích představují dosud jednu z méně probádaných oblastí filologie i dějin teologie. Tato edice bohemikálních tisků, dominikánských duchovních promluv z let 1715–1761, přibližuje téma prostřednictvím několika konkrétních ukázek.
Kniha obsahuje komentovaná vydání čtyř německých a čtyř českých textů svátečních a příležitostných kázání z fondu historické knihovny řádu bratří kazatelů v konventu sv. Jiljí v Praze. Německé promluvy jsou opatřeny zrcadlovými překlady a edici doplňuje rozsáhlá úvodní studie.
Kniha je určena jak odborníkům, tak laickým zájemcům o barokní homiletiku.

Obsah:

Delší předmluva ke kratším promluvám
Úvodem
Dějiny kláštera u sv. Jilí a konventní knihovny
Nálezy z archivních kartonů
Ke stavu zkoumání katolických barokních kázání - česká, německá a rakouská věda
Stručný chronologický přehled
Ars pradicandi & ars bene dicendi
Rétorický rychlokurz
Kazatelské pomůcky, encyklopedie, příručky a učebnice
Sedm promluv, osm textů
Truchlení (nejen) bratra Hyacinta
Vzácný čas bratra Vavřince
Svatý Dominik a svatý Tomáš Akvinský
Vtělený anděl
Kníže pokoje
Popel a sůl
Na cestě za poznáním i svatostí
Světlo jasně svítící

Ediční poznámka

Texty

Hyacint Stixa: Der Unschätzbahre Verlust Eines grossen Mann. Znaim 1727
Hyacint Stixa: Nenahraditelná ztráta velkého muže. Znojmo 1727
Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. Angenehme Zeit, Tag des Heils. Königgrätz 1740
Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. Čas vzáctný, den spasení. Hradec Králové 1740
Benedikt Mottl: Svatý Tomáš Akvinacký řádu kazatelského svatého otce Dominika, anjel vtělený, nad anjele vznešený. Praha 1739
František Jan Nepomucký Svoboda: PRINCEPS PACIS, to jest: Kníže pokoje. Praha 1715
Joachim Pleiner: Der Heilige Thomas von Aquino. Prag 1753
Joachim Pleiner: Svatý Tomáš Akvinský. Praha 1753
Benedikt Krolop: Der grosse Lehrer Göttlicher Wissenschaften Thomas von Aquin. Leitmeritz 1761
Benedikt Krolop: Velký učitel božského poznání, Tomáš Akvinský. Litoměřice 1761
Jan Nepomuk Václav Zikmund Bedřich Steydl z Griffenwehru: Slunce ustavičně na poledni. Praha 1718

Komentář
Hyacint Stixa: Der Unschätzbahre Verlust Eines grossen Mann. Znaim 1727
Vavřinec Karel Brückner: TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. Angenehme Zeit, Tag des Heils. / TEMPUS ACCEPTABILE DIES SALUTIS. Čas vzáctný, den spasení. Hradec Králové 1740
Benedikt Mottl: Svatý Tomáš Akvinacký řádu kazatelského svatého otce Dominika, anjel vtělený, nad anjele vznešený. Praha 1739
František Jan Nepomucký Svoboda: PRINCEPS PACIS, to jest: Kníže pokoje. Praha 1715
Joachim Pleiner: Der Heilige Thomas von Aquino. Prag 1753
Benedikt Krolop: Der grosse Lehrer Göttlicher Wissenschaften Thomas von Aquin. Leitmeritz 1761
Jan Nepomuk Václav Zikmund Bedřich Steydl z Griffenwehru: Slunce ustavičně na poledni. Praha 1718

Poděkování a věnování
Textová příloha: Kázání a díla otce Vavřince Karla Brücknera OP
Obrazová příloha
Bibliografie
Primární prameny
Archivní dokumenty
Ostatní primární prameny. Staré tisky a jejich novodobé edice
Sekundární prameny
Rejstřík jmenný
Summary

Karolinum, Praha 2016, 165 x 235 mm, 356 str., ISBN 978-80-246-3148-6